E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografická sekce

Přehled významných ocenění, která obdrželi studenti a zaměstnanci geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v bakalářském studijním programu

2020

Bc. Barbora Paulosová, katedra fyzické geografie a geoekologie

2019

Bc. Tereza Kadeřábková, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie


Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci v rámci studia učitelství

2019

Bc. Pavol Ďurkech, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu

2020

Mgr. Michal Matyáš, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

2019

Mgr. Jiří – Jakub Zévl, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2018

Mgr. Vít Bořil, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2017

Mgr. Matěj Roman, katedra fyzické geografie a geoekologie

2016

Mgr. Lenka Havelková, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu

2020

Mgr. YE SU, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie

2019

Mgr. Jan Stryhal, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie

2018

Mgr. Jan Tumajer, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie

2017

Mgr. Adam Emmer, Ph.D.,  katedra fyzické geografie a geoekologie

2016

Mgr. Ondřej Lhotka, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie


Cena děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let 

2020

RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie

2019

RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2018

RNDr. Jiří Hasman, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2017 

RNDr. Petra Špačková, PhD., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2016

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

2019

Bc. Tereza Kadeřábková, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

2018

Bc. Adéla Kadlecová, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2017

Bc. Jiří-Jakub Zevl, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2016

Bc. Michal Jakl, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

2019

Bc.Pavol Ďurkech, Učitelství Geografie - Dějepis

2016

Mgr. Lenka Havelková, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Cena Studentský velemlok

Cena je udělována na základě studentského hlasování nejlepším pedagogům Přírodovědecké fakulty UK.

2020

RNDr. Tomáš Měkota, Centrum geografického a enviromentálního vzdělávání

2019

RNDr. Libor Jelen, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2018

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2017

Mgr. Tereza Pachlová, katedra demografie a geodemografie

2016

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D., ​katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Ostatní významná ocenění

2020

Cena Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK
doc.RNDr. Ivan Bičík, CSc

Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2019 - publikace Makroregiony světa
 doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., doc. PhDr. Jan Daniel Bláha, RNDr. Jiří Anděl

Cena Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací", Cena Mapa roku 2019 v kategorii Atlasy, soubory a edice map a Cena nakladatelství Academia za rok 2019 v kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce za publikaci Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století.
Autoři RNDr. Dana Fialová, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. a RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. z katedry socíální geografie a regionálního rozvoje a doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. a Bc. Daniel Paluba z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie

2019

Prémii Donatiio Universitatis Carolinae, podpora významných vědeckých osobností, které mimořádným způsobem přispívají k odborné prestiži UK
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., katedra fyzické geografie a geoekologie

2018

Cena Vladimíra Krajiny za vynikající publikaci v krajinné ekologii: Cenu uděluje Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE autorům do věku 35 let.
Tomáš Janík,
katedra fyzické geografie a geoekologie.

V soutěži Czech Tourismu o nejlepší bakalářskou práci z cestovního ruchu
1. místo Radek Pileček

Magnesia Litera za rok 2018 v kategorii naučná lteratura:za hlavní výstupy projektu, pubúlikace Paneláci I a II. 
 Petra Špačková a Lucie Pospíšilová 

Ocenění České kartografické společností : Mapa roku 2017, kategorie Atlasy, soubory a edice map.Historický atlas obyvatelstva českých zemí.
doc. RNDr. Martin Ouředníček, PhD., RNDr. Jana Jíchová, Ph.D., RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Cena Josefa Hlávky:
Mgr. Adam Emmer, Ph.D. , katedra fyzické geografie a geoekologie

2016

2. místo v soutěži Mapa roku 2016 v kategorii Studentské kartografické kvalifikační práce,
Mgr. Ing. Vojtěch Klecanda

1. místo v soutěži o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie za akademické roky 2014/2015 a 2015/2016
 Mgr. Petra Sykáčková 

2. místo v soutěži o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie za akademické roky 2014/2015 a 2015/2016 vyhlášené Českou demografickou společnosti, za práci „Dostupnost zdravotní péče v ČR v závislosti na geodemografických charakteristikách obyvatelstva“
RNDr. Martin Novák, Ph.D.  demografie a geodemografie
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., katedra demografie a geodemografie

3. místo soutěži o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie za akademické roky 2014/2015 a 2015/2016 vyhlášené Českou demografickou společnosti, za práci „Regionální analýza úmrtnosti dle skupin příčin úmrtí v evropských zemích“
Bc. Jan Šebík, katedra demografie a geodemografie

Hlávkova cena za vědeckou literaturu v roce 2016 za publikaci "Sucho v českých zemích: minulost, přítomnost, budoucnost"
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. , katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

1. místo v soutěži GISáček 2017 v kategorii bakalářského typu studia, za bakalářskou práci "Tvorba animace bitvy ze starých mapových podkladů v prostředí GIS"
Bc. Jakub Báča, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 

Akce dokumentů