E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografická sekce

Přehled významných ocenění, která obdrželi studenti a zaměstnanci geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 


 

Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v bakalářském studijním programu

2023

Bc. Daniela Dančejová, studijní program geografie

2022

Bc. Adam Bartůšek, studijní obor Geografie a kartografie

2021

Bc. Petr Janoš, studijní obor Sociální geografie a geoinformatika

2020

Bc. Barbora Paulosová, katedra fyzické geografie a geoekologie

2019

Bc. Tereza Kadeřábková, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie


Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci v rámci studia učitelství

2019

Bc. Pavol Ďurkech, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu

2023

Mgr. Vojtěch Hlavatý, studijní program Fyzická geografie a geoekologie

2022

Mgr. Elizaveta Ukolova, studijní obor Demografie

2021

Mgr. Milan Hofman, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2020

Mgr. Michal Matyáš, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

2019

Mgr. Jiří – Jakub Zévl, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2018

Mgr. Vít Bořil, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2017

Mgr. Matěj Roman, katedra fyzické geografie a geoekologie

2016

Mgr. Lenka Havelková, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu

2023

Helen Elizabeth Dulfer, Ph.D., studijní program Fyzická geografie a geoekologie

2022

Mgr. Kateřina Zajícová, Ph.D., studijní obor Fyzická geografie a geoekologie

2021

Mgr. Blanka Gvoždíková, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie

2020

Mgr. YE SU, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie

2019

Mgr. Jan Stryhal, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie

2018

Mgr. Jan Tumajer, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie

2017

Mgr. Adam Emmer, Ph.D.,  katedra fyzické geografie a geoekologie

2016

Mgr. Ondřej Lhotka, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie


Cena děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let 

2023

RNDr. Lenka Krajňáková, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2022

RNDr. Jan Tumajer, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie

2021

Mgr. Barbora Janáková Kuprová, Ph.D., katedra demografie a geodemografie

2020

RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie

2019

RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2018

RNDr. Jiří Hasman, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2017 

RNDr. Petra Špačková, PhD., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2016

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

2022

Mgr. Mojmír Polák, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Bc. Petra Krsková, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

2019

Bc. Tereza Kadeřábková, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

2018

Bc. Adéla Kadlecová, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2017

Bc. Jiří-Jakub Zevl, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2016

Bc. Michal Jakl, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

2023

Mgr. Oldřich Mokruša, studijní program Učitelství geografie pro střední školy

2022

Mgr. Hana Janoušková, Učitelství Geografie - Biologie

2019

Bc. Pavol Ďurkech, Učitelství Geografie - Dějepis

2016

Mgr. Lenka Havelková, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Bc. Jan Baťka, geografie se zaměřením na vzdělávání


Cena Studentský velemlok

Cena je udělována na základě studentského hlasování nejlepším pedagogům Přírodovědecké fakulty UK.

2023

RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. , katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

2022

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie

2021

RNDr. Klára Hulíková Tesárková, PhD., katedra demografie a geodemografie

2020

RNDr. Tomáš Měkota, Centrum geografického a enviromentálního vzdělávání

2019

RNDr. Libor Jelen, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2018

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2017

Mgr. Tereza Pachlová, katedra demografie a geodemografie

2016

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D., ​katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Ostatní významná ocenění

2023

3. místo v soutěži Evropské kosmické agentury "Get Space Inspired"
Mgr. Daniel Paluba, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

2023

Jacques Derrida Prize - Social sciences and Humanities
 

Mgr. Anna Altová, katedra demografie a geodemografie

Prémie Otto Wichterleho

RNDr. Jana Popová, Ph.D. , katedra fyzické geografie
PhDr. Tomáš Gecko, katedra demografie a geodemografie

2023

Mimořádné stipendium prof. Miroslava Vlčka pro rok 2023
Adél Petrovič, 
studentka programu Sociální geografie a regionální rozvoj

Soutěž SAS Prize 2023

1. místo - Iveta Zvoníková, katedra demografie a geodemografie
2. místo - Lukáš Kahoun, katedra demografie a geodemografie

2022

International Journal of Climatology Prize

prof. RNDr. Radan Ruth, DrSc., katedra fyzické geografie a geoekologie

2021

Donatio Universitatis Carolinae

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2020

Cena Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK


doc.RNDr. Ivan Bičík, CSc

Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2019 - publikace Makroregiony světa

 doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., doc. PhDr. Jan Daniel Bláha, RNDr. Jiří Anděl

Cena Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací", Cena Mapa roku 2019 v kategorii Atlasy, soubory a edice map a Cena nakladatelství Academia za rok 2019 v kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce za publikaci Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století.
Autoři RNDr. Dana Fialová, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. a RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. z katedry socíální geografie a regionálního rozvoje a doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. a Bc. Daniel Paluba z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie

2019

Prémii Donatiio Universitatis Carolinae, podpora významných vědeckých osobností, které mimořádným způsobem přispívají k odborné prestiži UK
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., katedra fyzické geografie a geoekologie

2018

Cena Vladimíra Krajiny za vynikající publikaci v krajinné ekologii: Cenu uděluje Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE autorům do věku 35 let.
Tomáš Janík, katedra fyzické geografie a geoekologie.

V soutěži Czech Tourismu o nejlepší bakalářskou práci z cestovního ruchu
1. místo Radek Pileček

Magnesia Litera za rok 2018 v kategorii naučná lteratura:za hlavní výstupy projektu, pubúlikace Paneláci I a II. 
 Petra Špačková a Lucie Pospíšilová 

Ocenění České kartografické společností : Mapa roku 2017, kategorie Atlasy, soubory a edice map.Historický atlas obyvatelstva českých zemí.
doc. RNDr. Martin Ouředníček, PhD., RNDr. Jana Jíchová, Ph.D., RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Cena Josefa Hlávky:
Mgr. Adam Emmer, Ph.D. , katedra fyzické geografie a geoekologie

2016

2. místo v soutěži Mapa roku 2016 v kategorii Studentské kartografické kvalifikační práce,
Mgr. Ing. Vojtěch Klecanda

1. místo v soutěži o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie za akademické roky 2014/2015 a 2015/2016
 Mgr. Petra Sykáčková 

2. místo v soutěži o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie za akademické roky 2014/2015 a 2015/2016 vyhlášené Českou demografickou společnosti, za práci „Dostupnost zdravotní péče v ČR v závislosti na geodemografických charakteristikách obyvatelstva“
RNDr. Martin Novák, Ph.D.  demografie a geodemografie
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., katedra demografie a geodemografie

3. místo soutěži o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie za akademické roky 2014/2015 a 2015/2016 vyhlášené Českou demografickou společnosti, za práci „Regionální analýza úmrtnosti dle skupin příčin úmrtí v evropských zemích“
Bc. Jan Šebík, katedra demografie a geodemografie

Hlávkova cena za vědeckou literaturu v roce 2016 za publikaci "Sucho v českých zemích: minulost, přítomnost, budoucnost"
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. , katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

1. místo v soutěži GISáček 2017 v kategorii bakalářského typu studia, za bakalářskou práci "Tvorba animace bitvy ze starých mapových podkladů v prostředí GIS"
Bc. Jakub Báča, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 

Akce dokumentů