E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedry a ústavy

Přehled kontaktů na vědecko-pedagogická pracoviště na Přírodovědecké fakultě.
Pracoviště E-mail a telefon na sekretariát pracoviště Sídlo
 
Biologická sekce
Sekretariát sekce biologie sekce-bi@natur.cuni.cz 221951600 Viničná 7
Knihovna biologie knihbio@natur.cuni.cz 221951627 Viničná 7
Hrdličkovo muzeum člověka hmc@natur.cuni.cz 221951623 Viničná 7
Katedra antropologie a genetiky člověka   221951618 Viničná 7
Katedra botaniky botanika@natur.cuni.cz 221951647 Benátská 2
Katedra experimentální biologie rostlin ebr@natur.cuni.cz 221951689 Viničná 5
Katedra genetiky a mikrobiologie molbio@natur.cuni.cz 221951723 Viničná 5
Katedra buněčné biologie cellbiol@natur.cuni.cz 221951761 Viničná 7
Katedra fyziologie fyziol@natur.cuni.cz 221951764 Viničná 7
Katedra parazitologie   221951820 Viničná 7
Katedra ekologie ecology@natur.cuni.cz 221951804 Viničná 7
Katedra zoologie zoologie@natur.cuni.cz 221951841 Viničná 7
Katedra učitelství a didaktiky biologie kudbi@natur.cuni.cz 221951868 Viničná 7
Katedra filosofie a dějin přírodních věd filosof@natur.cuni.cz 221951921 Viničná 7
 
Sekce chemie
Sekretariát sekce chemie sekce-ch@natur.cuni.cz 221951206 Hlavova 8
Knihovna chemie knihchem@natur.cuni.cz 221951213 Hlavova 8
Katedra analytické chemie analchem@natur.cuni.cz 221951236 Hlavova 8
Katedra anorganické chemie anorchem@natur.cuni.cz 221951253 Hlavova 8
Katedra biochemie biochem@natur.cuni.cz 221951284 Hlavova 8
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie kfmch@natur.cuni.cz 221951297 Hlavova 8
Katedra organické chemie orgchem@natur.cuni.cz 221951326 Hlavova 8
Katedra učitelství a didaktiky chemie kudch@natur.cuni.cz 221951346 Hlavova 8
 
Sekce geografie
Sekretariát sekce geografie sekce-gr@natur.cuni.cz 221951351 Albertov 6
Knihovna geografie knihgeog@natur.cuni.cz 221951357 Albertov 6
Mapová sbírka mapcol@natur.cuni.cz 221951355 Albertov 6
Katedra fyzické geografie a geoekologie kfgg@natur.cuni.cz 221951366 Albertov 6
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje ksgrrsek@natur.cuni.cz 221951389 Albertov 6
Katedra demografie a geodemografie demodept@natur.cuni.cz 221951418 Albertov 6
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie gis@natur.cuni.cz 221951402 Albertov 6
 
Sekce geologie
Sekretariát sekce geologie sekce-ge@natur.cuni.cz 221951430 Albertov 6
Knihovna geologie knihgeol@natur.cuni.cz 221951432 Albertov 6
Chlupáčovo muzeum historie Země mazuch@natur.cuni.cz 221951456 Albertov 6
Mineralogické muzeum matejka@natur.cuni.cz 221951491 Albertov 6
Ústav geologie a paleontologie ugp@natur.cuni.cz 221951462 Albertov 6
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů ugmnz@natur.cuni.cz 221951495 Albertov 6
Ústav petrologie a strukturní geologie petrol@natur.cuni.cz 221951524 Albertov 6
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky uhigug@natur.cuni.cz 221951556 Albertov 6
Laboratoře geologických ústavů lgu@natur.cuni.cz 221951430 Albertov 6
 
Celofakultní pracoviště
Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky uamvt@natur.cuni.cz 221951583 Albertov 6
Katedra tělesné výchovy ktv@natur.cuni.cz 272082305 Bruslařská 10
Ústav pro životní prostředí uzp@natur.cuni.cz 221951901 Benátská 2
Botanická zahrada botazah@natur.cuni.cz 221951883 Na Slupi 16
 
Děkanát Podrobné kontakty naleznete na stránce
s přehledem úředních hodin

Akce dokumentů