E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFakultní vědecká konference 2015: Ocenění nejlepší absolventi a mladí vědečtí pracovníci

Během fakultní vědecké konference, konané 10. 11. 2015 ve Velké geologické posluchárně na Albertově 6, došlo i na dekorování nejlepších absolventů magisterského a doktroského studia a mladých vědeckých pracovníků všech sekcí fakulty.  Všem oceněným ze srdce gratulujeme!

 

Ocenění z rukou děkana PřF UK prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. převzali tito absolventi a mladí vědečtí pracovníci:  

 

Absolventi magisterského studia

Bi Mgr. Jan Smyčka:  Strategie rostlin v podzemní kompetici – náhled skrze teorii her

Ch Mgr. Michal Šimek:  Využití organokatalýzy na přípravu biologicky aktivních sloučenin

Geol Mgr. Jana Vaculíková: Rozpad sedimentů díky kapilárně stlačenému vzduchu: přehlížený erozní mechanismus

ÚŽP Mgr. Kamila Šrédlová: Biodegradace polychlorovaných bifenylů v podzemní vodě pomocí biologických přístupů

Geog Mgr. Zdeněk Kresl: Novodobí reemigranti z rumunského Banátu, jejich očekávání spojená s přesídlením, adaptace a integrace v Česku

 

Absolventi doktorského studia

Bi RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D. : Stresová odolnost polárních hydro-terestrických řas Zygnema spp. (Zygnematophyceae, Streptophyta)

Ch Mgr. Ludmila Müllerová, Ph.D. : Vliv interagující složky základního elektrolytu na elektroforetickou separaci

Geol Mgr. Filip Tomek, Ph.D. : Kaldery jako indikátory termálního a mechanického vývoje subvulkanických magmatických krbů

ÚŽP Mgr. Veronika Jílková, Ph.D. : Lesní mravenci r. Formica jako významní ekosystémoví inženýři

Geog  Mgr. Jana Bernsteinová, Ph.D. : Modelování příčinných podmínek látkového transportu

 

Ceny děkana mladým vědeckým pracovníkům

Bi RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. :  katedra buněčné biologie

Ch RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. : katedra anorganické chemie

Geol RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. :  Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

Geoge RNDr. Klára Hulíková, Ph.D. : katedra demografie a geodemografie

 

 

Akce dokumentů