E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřírodní vědy školám - setkání představitelů fakultních škol


„Jsme rádi, když k nám přicházejí tak talentovaní studenti, jako právě z fakultních škol.“

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. děkan Přírodovědecké fakulty UK

 
29. září 2015

Velká geologická posluchárna, Albertov 6, Praha 2

Volný program:

10:00 hod. Volné prohlídky fakultních muzeí a botanické zahrady včetně skleníků
Chlupáčovo paleontologické muzeum, Hrdličkovo muzeum člověka, mapová sbírka, mineralogické muzeum.
Prohlídky s výkladem v 10:00 a 11:30 hod.

Program semináře:

13:00 hod. Zahájení setkání
Představení historie a moderní současnosti Přírodovědecké fakulty UK
– děkan prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

13:20 hod.
Význam fakultních škol pro Přírodovědeckou fakultu UK a význam Přírodovědecké fakulty pro fakultní školy
– studijní proděkanka doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

13:40 hod.
Předání titulů “Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze”

15:00 hod.
Co nabízí Přírodovědecká fakulta učitelům
a žákům středních škol – pegagogové didaktických kateder

15:30 hod.
Občerstvení - raut, volná diskuze

 

Akce dokumentů