E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníViničná 5 - o budově

Historie budovy a popis současného využití.

 


o budověsuterén - přízemí - 1. patro - 2. patro


 

Bývalý universitní botanický ústav

Viničná 5 (budova vpravo) 
foto: Petr Jan Juračka

Viničná 5, čp.1965/II (mapa)

Novorenesanční budova z l. 1897-1900. Architekti Antonín Dvořák a Karel Fischer. Sídlí zde katedra experimentální biologie rostlin a katedra genetiky a mikrobiologie.

Některé význačné osobnosti těchto oborů na Karlově univerzitě

Armin Tschermak-Seysenegg (1870-1952), významný fyziolog a genetik, od roku 1913 profesor Německé univerzity v Praze. Podílel se na znovuobjevení Mendelových zákonů dědičnosti. Kromě dědičnosti se věnoval také smyslové fyziologii, především fyziologii zraku.

Bohumil Sekla (1901-1987), lékař, biolog, genetik, absolvent PřF UK. Zakladatel odvětví genetiky člověka - dědičně-biologického určení rodičovství. V 50. letech odsoudil nevědecké práce sovětských biologů a propagátorů učení Lysenka a Lepešinské.

Karel Hrubý (1910-1962),  genetik, botanik, entomolog. Zakladatel a první vedoucí katedry genetiky
a mikrobiologie a zakladatel Brožkovy genetické zahrady. 

text připravila Mgr. Veronika Dědičová

Akce dokumentů