E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNadační fond Přírodovědecké fakulty


O fondu | Účel fondu | Struktura fondu | Podpořili nás | Jak pomoci


 

Nadační fond vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o

Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou

 

Budou uděleny celkem dva příspěvky po 30 tisíci Kč. Prosíme, aby v žádosti studenti uvedli:

1.      účel své cesty a jeho spojitost se studiem,

2.      náplň práce na zahraničním pracovišti,

3.      přehled svých dosavadních vědeckých výsledků,

4.      rozpočet celkových finančních nákladů na cestu včetně účelu použití příspěvku,

5.      přílohou žádosti bude výpis studijních výsledků ze SISu, u doktorských studentů za  dobu magisterského studia.

Žádost mohou podat pouze studenti Přírodovědecké fakulty UK magisterského nebo doktorského studia. Předmětná cesta musí být započata v roce 2018.

Konečný termín pro podávání žádostí je 15.6.2018, rozhodnutí o udělení příspěvku bude sděleno do 30.6.2018. Prosíme podávat žádosti elektronicky na adresu nadace@natur.cuni.cz, žádost nemusí přesahovat rozsah jedné strany A4. Budou preferovány příspěvky na financování takových cest, které potrvají 30 a více dnů.

 

------------------------------------------------------------------------------

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy byla založena v roce 1920 jako v pořadí pátá fakulta Univerzity Karlovy. Za celou dobu své existence patřila a patří mezi nejlepší vzdělávací instituce v oborech přírodních věd v této zemi a působily na ní vynikající osobnosti, za všechny jmenujme nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského.

Na Přírodovědecké fakultě studuje mnoho nadaných studentů a my se jim snažíme vytvořit co nejlepší podmínky. Proto jsme se rozhodli jim pomáhat i prostřednictvím Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty, který byl založen 6. prosince 2017.

Chceme:

  • podporovat kvalitní výuku studentů,
  • podporovat získávání zahraničních zkušeností studentů,
  • podporovat spolupráci s význačnými odborníky z ciziny, kteří k nám přijedou předávat své znalosti.

Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek na podporu těchto činností.

Akce dokumentů