E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2018

Opatření děkana č. 08/2018 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia
Opatření děkana č.07/2018 Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení do materiálů uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019
Opatření děkana č. 06/2018 k zápisům do studia v akademickém roce 2018/2019
Opatření děkana č. 05/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019
Opatření děkana č. 04/2018 ke kalkulacím finančních nákladů projektů vědy a výzkumu
Opatření děkana č. 04/2018 ke kalkulacím finančních nákladů projektů vědy a výzkumu - příloha č. 1 Výpočet podílu nepřímých nákladů
Opatření děkana č. 04/2018 ke kalkulacím finančních nákladů projektů vědy a výzkumu - příloha č. 2 K žádosti o přidělení finančních prostředků výzkumných
Opatření děkana č. 03/2018 k pravidlům stanovování výše příplatků za vedení a garantství
Opatření děkana č. 03/2018 k pravidlům stanovování výše příplatků za vedení a garantství - příloha č. 1 - tabulka rozpětí příplatků za vedení
Opatření děkana č. 02/2018 k tvorbě publikací a evidenci výsledků vědy, výzkumu, inovací a další tvůrčí činnosti
Opatření děkana č. 02/2018 k tvorbě publikací a evidenci výsledků vědy, výzkumu, inovací a další tvůrčí činnosti - příloha č. 1 Typy vykazovaných výsledků podle Metodiky RIV a pro výběrovou bibliografii UK
Opatření děkana č. 01/2018 k doplňkové činnosti
Opatření děkana č. 01/2018 k doplňkové činnosti - příloha č. 1 Kalkulační list

Akce dokumentů