E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2016

Opatření děkana č. 15/2016 k oběhu, uzavírání a archivaci smluv
Opatření děkana č. 14/2016 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia, stipendia za vynikající studijní výsledky a motivačního stipendia v akademickém roce 2016/2017 (ZRUŠENO příkazem děkana č. 5/2017)
Opatření děkana č. 13/2016 Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení do materiálů uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017
Opatření děkana č. 12/2016 ke kalkulacím finančních nákladů projektů vědy a výzkumu
Opatření děkana č. 11/2016 - k nakládání s chemickými látkami a směsmi
Opatření děkana č. 10/2016 - Organizační řád Přírodovědné školky Rybička Přírodovědecké fakulty UK v Praze
Opatření děkana č. 9/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017
Opatření děkana č. 8/2016 - k zápisům ke studiu v akademickém roce 2016/2017
Opatření děkana č. 7/2016 - Organizační řád Laboratoře zobrazovacích metod (IMCF), projekt Biocev
Opatření děkana č. 6/2016 - Organizační řád Laboratoře OMICS – Proteomika, projekt Biocev
Opatření děkana č. 5/2016 - Organizační řád Laboratoře OMICS – Genomika, projekt Biocev
Opatření děkana č. 4/2016 - Změna opatření děkana č. 5/2012 - k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky v počítačové síti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Opatření děkana č. 3/2016 - Změna opatření děkana č. 1/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016 (ZRUŠENO příkazem děkana č. 5/2017)
Opatření děkana č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek

Akce dokumentů