E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2012

Opatření děkana č. 18/2012 - K systému evidence a číslování zakázek
Dodatek č.1 k OD č. 18/2012 - Systém evidence a číslování zakázek
Opatření děkana č. 17/2012 - Výpůjční řád knihoven
Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 17/2012 - Výpůjční řád knihoven
Opatření děkana č. 16/2012 - K čerpání dovolené na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
Opatření děkana č. 15/2012 - k provádění inventarizace majetku a závazků
Opatření děkana č. 14/2012 - k pracovním cestám
Opatření děkana č. 13/2012 - K zavádění systému MOODLE pro podporu výuky (ZRUŠENO příkazem děkana č. 5/2017)
Opatření děkana č. 11/2012 - K zajištění přípravy edičního plánu nakladatelství Karolinum na fakultě
Opatření děkana č. 10/2012 - K zajištění preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců
Opatření děkana č. 9/2012 - Harmonogram akademického roku 2012/2013
Opatření děkana č. 8/2012 - K nahlížení do materiálů uchazečů v rámci přijímacího řízení 2012/2013
Opatření děkana č. 7/2012 - O stanovení poplatků spojených se studiem na Přírodovědecké fakultě UK platných pro akademický rok 2012/2013
Opatření děkana č. 6/2012 - Směrnice pro používání osobních ochranných pracovních prostředků
Opatření děkana č. 5/2012 - K zásadám využívání prostředků výpočetní techniky v počítačové síti Přírodovědecké fakulty
Opatření děkana č. 4/2012 - K uzavírání, oběhu a archivaci smluv
Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 4/2012 - K uzavírání, oběhu a archivaci smluv
Dodatek č.2 k OD 4/2012 - K uzavírání, oběhu a archivaci smluv
Dodatek č.3 k OD č.4/2012 - K uzavírání, oběhu a archivaci smluv
Opatření děkana č. 3/2012 - Krizový štáb
Dodatek č.1 k OD č. 3/2012 - Krizový štáb
Opatření děkana č. 2/2012 - K doplňkové činnosti
Opatření děkana č. 1/2012 - Směrnice o interních předpisech fakulty

Akce dokumentů