E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2011

Opatření děkana č. 1/2011 - Statut Fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Opatření děkana č. 2/2011 - Řád udělování cen děkana Přírodovědecké fakulty
Dodatek č.1 k Opatření děkana č.2/2011 - Udělování Cen děkana
Opatření děkana č. 8/2011 k zajištění školení studentů pro výuku v terénu a výuku tělesné výchovy
Dodatek č.1 k OD č. 8/2011 - K zajištění školení studentů pro výuku v terénu a výuku tělesné výchovy
Příloha č.1 k Opatření děkana č. 8/2011 - k zajištění školení studentů pro výuku v terénu a výuku tělesné výchovy
Příloha č.2 k Opatření děkana č. 8/2011 - k zajištění školení studentů pro výuku v terénu a výuku tělesné výchovy
Opatření děkana č. 9/2011 o nakládání s nebezpečným, radioaktivním a veterinárním odpadem
Opatření děkana č. 12/2011 k tvorbě a použití sociálního fondu
Nahrazeno opatřením 5/2017.
Opatření děkana č. 13/2011 - Organizační řád děkanátu Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty
Opatření děkana č. 14/2011 - o používání mobilních telefonů a prostředků pro přenos dat pro služební účely
Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 14/2011 - O používání mobilních telefonů a prostředků pro přenos dat pro služební účely
Opatření děkana č. 16/2011 k programu STARS na podporu talentovaných doktorských studentů
Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 16/2011 - K programu STARS na podporu talentovaných doktorských studentů
Opatření děkana č. 17/2011 - Organizační řád Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK
Opatření děkana č. 18/2011 - Organizační řád Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK

Akce dokumentů