E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNávod na zřízení webových stránek pracovišť na serveru web.natur.cuni.cz

Autor: David Kománek | Poslední změna: 23.4.2013

Způsob použití webových stránek pracovišť

Webové stránky ve správě pracovišť (dále jen "stránky pracovišť") slouží k prezentaci vědeckých, pedagogických a jiných odborných aktivit v rámci jednotlivých pracovišť. Každá katedra má přidělený diskový limit na webovém serveru, o němž rozhoduje, jak velké jeho části přiděluje jednotlivým uživatelům pro řešení dílčích prezentací. Data navíc zůstávají uložena v diskovém prostoru pracoviště (tj. mimo diskový prostor standardně dostupný uživateli), z domovské složky uživatele pověřeného zprávou dílčího webového prostoru pak do datové oblasti vedou jen "symbolické linky", tj. při zrušení uživatelského účtu nebo odebrání uživatelovy role (dostuduje, ukončí pracovní poměr na fakultě, oprávnění spravovat webový prostor pracoviště přenese na jiného uživatele, ....) nedojde ke zrušení spravovaných dat a ta tedy není třeba předem na přesun dat myslet.

V žádném případě k přístupu ke katedrálním stránkám nepoužívejte přístupový účet sekretářky pracoviště, nýbrž výhradně účty uživatelů pověřených správou konkrétního dílčího webového prostoru ! V opačném případě dochází k hrubému porušení vnitrofakultních předpisů.

Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné s administrátorem serveru domluvit speciální režim, kdy k jedné webové složce bude mít přístup s právem zápisu a změn víc než jeden uživatel. Toto řešení je nestandardní a nesmí v žádném případě nahradit optimální návrh adresářové struktury webového projektu. Řešení se navíc hodí jen pro malé objemy dat (max. desítky MB). Konkrétní případy a možnosti jejich technické realizace je třeba vždy ještě před zahájením prací na projektu individuálně projednat s administrátorem serveru.

Postup pro získání přístupu k dílčímu webovému prostoru

Uživatel, který rozhodnutím pracoviště nebo na vlastní žádost získá souhlas vedení pracoviště ke správě dílčího webového prostoru, se obrátí na oprávněnou osobu na pracovišti (vedoucího, tajemníka nebo sekretářku příslušného pracoviště). Tato oprávněná osoba (tedy nikoliv běžný uživatel !) potvrdí e-mailem uživatelův nárok administrátorovi serveru. K potvrzení přiloží následující údaje:

  1. název dílčího projektu
  2. cestu k webové složce (relativně ke složce "public_html" pracoviště - složka nemusí existovat, bude zřízena administrátorem)
  3. fakultní uživatelské jméno osoby pověřené s dílčím webovým prostorem nakládat
  4. požadovanou diskovou kvótu (doporučujeme pracovištím, aby si vedla evidenci, kolik komu ze svého diskového limitu přidělila - v případě překročení limitu nebude možné požadavek vyřídit)
  5. v případě potřeby přístupu k mysql databázi uvést i tento požadavek

Administrátor pak s oprávněnými a pověřenými osobami projedná případné nejasnosti a následně provede příslušná nastavení a pověřenému uživateli zašle podrobné instrukce - návod na použití přiděleného webového prostoru.

Postup změnu nebo odebrání přístupu k dílčímu webovému prostoru

Rozhodnutím pracoviště lze změnit parametry (diskovou kvótu, pověřeného uživatele) dílčího webového prostoru, případně dílčí webový prostor zrušit, a to na základě e-mailové žádosti zaslané oprávněnou osobu na pracovišti (vedoucího, tajemníka nebo sekretářku příslušného pracoviště).

Změna: uvedením názvu projektu a nových údajů.

Zrušení: uvedením názvu projektu.

V případě nejasností nebo pochybností pak administrátor serveru s oprávněnými a pověřenými osobami projedná vše potřebné. Následně dojde k provedení požadovaných změn.

Přístup na server

Platí zde podobná pravidla jako v případě osobních stránek. Rozdíl je z hlediska uživatele jen v tom, že data obvykle neleží v domovské složce "public_html". Přesný způsob použití je součástí instrukcí, které uživatel po přidělení webového prostoru obdrží e-mailem (obsahuje i informace o individuálních nastaveních, která nejsou v případě běžných osobních stránek možná.

Akce dokumentů