E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNávod na zřízení osobních webových stránek na serveru web.natur.cuni.cz

Autor: David Kománek | Poslední změna: 14.2.2020

Způsob použití osobních webových stránek

Osobní webové stránky (dále jen "osobní stránky") slouží k prezentaci individuálních aktivit uživatelů, spojených s výzkumem, výukou nebo jinými jejich oficiálními aktivitami na PřF UK, a to pouze v případech, kdy taková prezentace není zaštítěna některým z fakultních pracovišť. Diskový limit je v těchto případech pro všechny uživatele stejný a v zásadě neměnný. V případě většího nároku na diskovou kapacitu se musí uživatel dohodnout s pracovištěm, pod jehož dikci aktivita spadá a které ji zaštítí přidělením příslušného diskového prostoru. To kromě většího diskového prostoru znamená i řadu dalších výhod.

Obsah složky s osobními webovými stránkami je smazán v okamžiku zrušení uživatelského účtu na serveru. Před ukončením vztahu s fakultou, který zakládal nárok na přístupový účet k serveru, si vše řádně zazálohujte !!!!

Přístup na server

Pro přístup k webovému serveru je třeba se připojit (SSH, SCP, SFTP) k serveru "web.natur.cuni.cz". Uživatelské jméno a heslo je stejné jako k ostatním fakultním agendám (heslo podle CAS).

Na webu bude dostupné vše, co uživatel nahraje do složky "public_html" v jeho domovské složce. Podmínkou je, aby v rámci unixových práv měla tato složka i domovská složka uživatele přístupové právo ke vstupu pro "others" (chmod o+x . public_html). Totéž se týká všech složek uvnitř "public_html". Soubory uvnitř složky "public_html" musí být určeny ke čtení pro "others" (chmod -R o+r public_html/*). Složka "public_html" je pro všechny uživatele připravena předem, přístupová práva jsou také implicitně nastavena. Výše vedená doporučení se proto týkají zejména pozdějších změn uživatelských nastavení. Některé programy pro upload dat na server například implicitně mění unixová práva u nahrávaných souborů na omezená tak, aby se k datům nedostali jiní uživatelé, tedy ani prostřednictvím webového prohlížeče. V takovém případě je třeba nastavit program pro upload tak, aby práva příslušně upravil, případně použít jiný program, který to dovede (např. WinSCP).

Akce dokumentů