E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoplnění možností nastavení titulní stránky pracoviště

Nově je možné pro titulní stránku pracoviště - pohled a aktualitami - nastavit, zda má být ve výchozím stavu načteno horizontální menu rozbalené nebo sbalené a také možnost vypnout sloupec s pravými portlety (zapnout tak dvousloupcový design).

 

Titulní stráka pracoviště (defaultní pohled s aktualitami) lze nyní nově nastavit ve dvou záležitostech. Popisované nastavení se provádí v editaci pracoviště, tady na URL:

https://edit.natur.cuni.cz/*sekce*/*pracoviste*/edit

K dialogu editace pracoviště se lze také dostat kliknutím na "Editovat" při zobrazené titulní stránce pracoviště (pohledu s aktualitami).

Sbalení horizontálního menu

Zatržením položky "Vypnout horizontální menu" dojde k tomu, že titulní stránka s aktualitami bude načtena se sbaleným horizontálním menu. To bude dostupné po kliknutí na tlačítko menu (obdobně, jako je nyní na detailu stránky).

Takovéto nastavení může být účelné na pracovištích, kde není fakultní menu příliš využíváno (a může tak působit matoucím dojmem - přetěžovat informacemi) a zároveň je vhodné mít na titulní stránce pracoviště proud aktualit.

Nová položka nastavení v editaci pracoviště - sbalení horizontálního menu

 

Výsledná podoba defaulního pohledu na titulní stránku pracoviště

Nový statický portlet na pravé straně

V nastavení pracoviště nově přibyla možnost přidat do pravého sloupce pod portlet události vložit portlet se statickým HTML (vkládané pomocí editoru). Portlet se zobrazí pouze, pokud bude pole Nadpis portletu v nastavení pracoviště vyplněno. Tento statický portlet se, stejně jako portelt událostí, zobrazuje pouze na úvodní stránce pracoviště.

Pozor - jde o třetí podobné pole v nastavení pracoviště - je nutné pozorně číst popisky.

Nastavení statického portletu v pravém sloupci.

Dvousloupcový design (vypnutí portletu události)

V nastavení pracoviště lze vypnout zobrazování pravého portletu Události. Pokud je zároveň prázdný pravý statický portlet  (viz výše), dojde k přepnutí šablony do dvousloupcového designu.

Vypnutíé portletu Události je vhodné na pracovištích, kde je frekvence aktualit relativně nízká a tedy publikovaná aktuální Událost zůstane na viditelném místě po celou relevatní dobu. Případně pro pracoviště, které Události nezveřejňují, takže portlet Události na pravé straně zůstával prázdný. Typicky jde o anglickou verzi webových stránek.

Nová položka nastavení v editaci pracoviště - vypnutí portletu události

 

Výsledná podoba defaulního pohledu na titulní stránku pracoviště - dvousloupcový design společně se sbaleným horizontálním menu

 


Všechna výše uvedená nastavení lze kombinovat, jak je patrno i z obrázků výše. C rámci aktualizace byla opravena i funkčnost odkazování pomocí štítků pod články (po kliknutí na štítek se nyní objeví veškerý obsah označený tímto štítkem).

Publikováno: Pondělí 27.04.2015 16:30

Akce dokumentů