E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky

Vybrané výsledky práce AV-centra

1. Zajímavé akce na fakultě

 
 
 
 • Předvánoční koncert (2010)
 • Vernisáž výstavy Atlas krajiny České republiky (2010)
 • Informační den UK (2010)
 • II. Vědecká konference Přírodovědecké fakulty UK (2010)
 • Návštěva ministra školství Josefa Dobeše na Přírodovědecké fakultě UK (2010)
 • Slavnostní odhalení pamětní desky prof. Bohumila Němce (2010)
 • Slavnostní otevření Geologického parku v Botanické zahradě PřF UK (2010)
 • Oslavy 90. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK v Praze open air (2010)
 • Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty UK v Praze (2010)
 
 • Slavnostní odhalení pamětní desky profesora Jaroslava Heyrovského (2009)
 • Svobodný Albertov (2009)
 • Zahradní slavnost ke 111. výročí založení Botanické zahrady (2009)
 • Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty UK v Praze (2009)
 • Veřejné celofakultní shromáždění s kandidáty na děkana PřF UK v Praze (2009)
 • Slavnostní otevření Chlupáčova muzea historie Země (2009)

 

2. Podpora výuky

 • RDG ústav FN Ostrava - Daniela Třetinová
  natáčení prezentačního videa a příprava ozvučené prezentace (2007)
 • ÚJOP UK - doc. Dr. Věra Hoffmannová, CSc.
  natáčení a zpracování scének pro tvorbu jazykových kurzů (2007)
 • ÚJOP UK - RNDr. Luděk Šafařík (rozvojový projekt MŠMT: Tvorba multimediálních kurzů pro rozvoj distančního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze)
  natáčení a zpracování prezentací studentů v angličtině (2004)
  zpracování již nahraných videozáznamů na VHS (2005)
  zpracování videozáznamů nahraných na VHS (2006)
 • KUDBi PřF UK - doc.RNDr. Milada Švecová,CSc.
  natáčení a zpracování pohybů rostlin (2006)
  natáčení a zpracování multimediálních podkladů pro výukový kurz Český kras (2006)
 • KUDCH PřF UK - prof.RNDr. Jan Čipera,CSc. (projekt Fondu rozvoje Cesnet č. 058/2003)
  natáčení a zpracování chemických experimentů (2004)
  záznam přednášky: Použití multimédií ve výuce chemie (2004)
 • Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie PřF UK - doc.RNDr. Bohumír Štefl, CSc.
  natáčení a zpracování operace potkana (2003)
 • Katedra biochemie PřF UK - RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. (projekt Fondu rozvoje Cesnet č. 059/2003)
  natáčení a zpracování laboratorních cvičení v biochemii - Gelová chromatografie a Elektroforéza v přítomnosti SDS (2004)

Akce dokumentů