E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKamerový systém PřF UK

Kamerový systém na PřF UK je budován od roku 2005 za účelem ochrany majetku fakulty a fakultní veřejnosti. Systém splňuje požadavky UOOU na zabezpečení proti zneužití a jako forma zpracování osobních údajů je také řádně nahlášen. Pokrývá především vstupy do budov, brány, koliště a parkoviště. Kamerový systém umožňuje dohledat stopy vedoucí k odhalení krádeží a poškozování majetku. Podle požadavků UOOU je záznam uchováván jen po omezenou dobu. V případě potřeby proto doporučujeme bez prodlení požádat CIT o zablokování záznamu proti smazání.

Jak požádat o nahlédnutí do záznamu

Jako poškozený můžete nahlédnout do záznamu kamerového systému na základě žádosti adresované vedoucímu CITu. Žádosti by mělo předcházet nahlášení události Policii ČR. Zde obdržíte protokol, který obsahuje číslo jednací. To prosím přiložte k Vaší žádosti o nahlédnutí do záznamu. Toto opatření má sloužit k zabránění zneužití osobních údajů.
 
Pro komunikaci v záležitosti kamerového systému využijte prosím emailové adresy: kamery@natur.cuni.cz

 

Akce dokumentů