E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVlastní servery fakulty

Všichni vyučující a studenti mají v rámci intranetu přístup na síťové disky s přidělenými diskovými kvótami. Tyto disky jsou vždy přístupné z učeben a studoven a je možné je připojit k počítačům, které jsou zapojeny do fyzické sítě fakulty (nelze po Wifi).

Podrobnosti a návody na připojení jsou zveřejněny na webu učeben.

Akce dokumentů