E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDatová úložiště, zálohování a archivace

Přehled služeb podporovaných fakultou, které můžou uživatelé na fakultě využívat pro práci s vlastními daty.

Datová úložiště CESNET

České akademické sdružení CESNET nabízí nezávislá a nekomerční datová úložiště pro všechny členy akademické obce Přírodovědecké fakulty. Data jsou uložena na území Česka.

Úložiště pro archivaci a zálohování vědeckých dat

Služba, umožňující zálohování a archivaci velkých objemů dat (gigabyty, terabyty). Po registračním procesu si úložiště můžete připojit k počítači pomocí různých protokolů (např. SFTP, síťový disk NFSv4 a další)

Filesender

Jednoduché zasílání souborů (i velmi velkých) příjemcům s notifikací na e-mail. Nezávislá a nekomerční obdoba služeb typu Úschovna a Letecká pošta.

OwnCloud

Uložení dat v “cloudu” s přístupem přes webové rozhraní a jejich synchronizace mezi různými zařízeními a sdílení s dalšími uživateli. Nezávislá alternativa služeb jako Google disk, DropBox nebo Microsoft OneDrive.

Vlastní servery fakulty

Všichni vyučující a studenti mají v rámci intranetu přístup na síťové disky s přidělenými diskovými kvótami. Tyto disky jsou vždy přístupné z učeben a studoven a je možné je připojit k počítačům, které jsou zapojeny do fyzické sítě fakulty (nelze po Wifi).

Podrobnosti a návody na připojení jsou zveřejněny na webu učeben.

Google Disk

Fakulta je zapojena do programu Google Suite for Education, v rámci kterého má každý fakultní uživatel zřízen účet Google disku s neomezenou kapacitou. Jde o ukládání dat v "cloudu" a umožňuje jejich synchronizaci mezi několika počítači a ke sdílení dat s kolegy.

Na rozdíl od běžných podmínek užívání Gmailu zdarma zůstávají v případě Google Suite for Education uložená data právně ve vlastnictví fakulty (nepřechází na Google). Data jsou v zašifrované podobě uložena v datacentrech Google.

 

Případné dotazy a připomínky pište do helpdesku.

Akce dokumentů