E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoužití PINu

Přidělení PINu

V případě požadavku na přidělení PINu pro nového pracovníka vyplňte formulář.

S případnými dotazy se obracejte na Michala Škvora (linka 1011, e-mail: telefony@natur.cuni.cz).

Volání pomocí pomocí PINu

  1. Po zvednutí sluchátka místo 0 stiskněte 88.
  2. Až se ozve vyčkávací tón vnější telefonní sítě, navolte požadované číslo.
  3. Počkejte malou chvilku, až se ozve několik přerušovaných pípnutí následovaných dlouhým nepřerušovaným tónem a pak navolte Váš PIN, až se ozve vyzváněcí tón stanice, kterou voláte, postupujte dále běžným způsobem.

Tímto způsobem můžete uskutečnit místní, meziměstské a mezistátní telefonní hovory i z přístrojů, které jsou pro tento provoz blokovány.

Hovorné pomocí PINů - výpisy, vyúčtování

Hovorné, které provoláte pomocí PINu, bude účtováno k lince, která je uvedena při požadavku na zřízení PINu. Jednotlivé hovory budou ve výpisech uvedené linky. Jednou za tři měsíce dostane pracoviště soubor PINxxx-y.XLS (xxx - číslo pracoviště, y - čtvrtletí), kde bude uvedeno hovorné uskutečněné pomocí PINu pro jednotlivé pracovníky. Výpisy jsou zveřejňovány na serveru Novell a přístup k nim má sekretářka pracoviště, která zajistí výběr provolaných částech a složí je v pokladně fakulty na účet pracoviště.

V případě problémů se obraťte na Michala Škvora, tel. 1011, e-mail: telefony@natur.cuni.cz

Akce dokumentů