E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAliasy k e-mailovým schránkám

Od prosince 2010 jsou pro studenty a zaměstnance PřF UK zprovozněny nové aliasy k e-mailovým schránkám, které umožní používat e-mailový účet s přirozeným tvarem jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz. Původní e-mailové adresy zůstávají funkční i nadále - uživatel je tak k zastižení jak na nové adrese se snadno zapamatovatelným zněním, tak na "tradičním" e-mailovém účtu. Obě adresy jsou přitom směrovány do stejné schránky a provoz je tak pro uživatele bez jakýchkoliv dalších nároků na obsluhu.

Uživatelům, kteří mají v rámci fakulty unikátní kombinaci jména a příjmení, je alias vygenerován a zprovozněn přímo ve tvaru jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz. Pro uživatele, jejichž jméno a příjmení se v rámci fakulty opakují, je na adrese http://alias.natur.cuni.cz zprovozněno webové rozhraní, kde si mohou navrhnout vlastní variantu aliasu. Tato uživatelsky navržená varianta je následně schvalována správcem.

Akce dokumentů