E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSIS

Informace pro zaměstnance a externí spolupracovníky fakulty k přihlašování do systému, správě oprávnění, evidenci osobních a kontaktních údajů.

Všichni uživatelé se do SIS přihlašují prostřednictvím CAS. Pro přihlášení do SIS je nezbytné mít platné přihlašovací údaje v CAS a mít přidělené oprávnění v SIS.

 • Oprávnění v SIS

Seznam vyučujících, školitelů, konzultantů, oponentů, členů komisí a rad (dále jen uživatelů) je v SIS spravován koordinátory SIS z jednotlivých pracovišť fakulty (dále jen koordinátory). Ti vybraným uživatelům přidělují oprávnění pro práci se SIS. Koordinátoři jsou uváděni u jednotlivých pracovišť fakulty v personální aplikaci WhoIS (pokud ve WhoIS není uveden, poptejte sekretářku pracoviště, případně vedoucího/ředitele pracoviště, kdo funkci koordinátora SIS na daném pracovišti zastává).
Pozn.: Uživatelům, kteří jsou pouze konzultanti studia/závěrečné práce studenta anebo oponenti závěrečné práce studenta se oprávnění nepřiděluje.

 • Přihlašovací jméno v SIS

Přihlašovacím jménem je login z CAS, namísto loginu lze používat osobní číslo (UKČO). K dispozici je vyhledavač loginu a UKČO.

 • Heslo v SIS

Uživatelé se přihlašují heslem CAS. Platnost hesla v CAS je 365 dní. Změnou hesla v CAS se prodlužuje jeho platnost na dalších 365 dní. Pro změnu hesla postačuje v CAS přihlásit přihlašovacím jménem (login nebo UKČO) a platným heslem. Nemáte-li, či neznáte-li, své platné heslo CAS, podívejte se prosím na odpověď níže.

 • Aktualizace osobních údajů v SIS

Osobní údaje studentů UK jsou evidovány přímo v SIS studijními referentkami příslušné fakulty/součásti UK, osobní údaje zaměstnanců UK jsou evidovány ve WhoIS příslušným personálním oddělením dané fakulty/součástí UK (pro účely editace osobních údajů jsou za zaměstnance UK považovány i osoby, jež byly v nedávné době zaměstnanci UK) a osobní údaje externích spolupracovníků jsou evidovány ve WhoIS personálními správci z jednotlivých pracovišť  (ústavů/kateder/oddělení) fakulty/součásti UK.

V SIS jsou osobní údaje (křestní jméno, příjmení a tituly) uživatelů aktualizovány dle WhoIS. K aktualizaci osobních údajů dochází jen u uživatelů s aktuálně platným vztahem (zaměstnání nebo externí spolupracovník) k fakultě zaevidovaným ve WhoIS.

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ

 • Kde zjistím své UKČO?

UKČO je uvedeno na univerzitním průkazu (osmimístné číslo pod fotografií). Nemáte-li vydán univerzitní průkaz, UKČO Vám může sdělit koordinátor SIS vaší katedry.

 • Do CAS jsem se nikdy nepřihlašoval/a, jak se lze přihlásit?

Účet v CAS je zakládán studentům, zaměstnancům a externím spolupracovníkům fakult i dalších součástí univerzity, viz otázka Kdo eviduje údaje ve WhoIS? Pro přihlášení do CAS slouží webový portál http://cas.cuni.cz, jako přihlašovací jméno lze použít login CAS nebo UKČO.

 • Co mám dělat, když nemám platné heslo CAS nebo si jej nepamatuji?

 1. Pokud Vámi nastavené heslo znáte a jeho platnost expirovala před méně než 100 dny, pak lze nastavit nové zde.
 2. Pokud je heslo expirované delší dobu nebo jej neznáte, nebo v CAS ještě žádné nemáte, můžete si nechat vygenerovat nové počáteční ve všech výdejních centrech průkazů (lze i bez průkazu UK) a též na pověřených pracovištích fakulty (pouze na základě předložení průkazu UK).
 3. V případě trvalé nebo dlouhodobé fyzické nedostupnosti center i pověřených pracovišť fakulty lze pro přihlášení do SIS použít neověřené heslo, to však není použitelné např. pro fakultní účty PřF a nelze jej nastavit vždy:

I) Fakulta anebo uživatel může nastavení neověřeného hesla zablokovat, na což je uživatel upozorněn hlášením ve smyslu Nastavení neověřeného hesla není dovoleno nebo hlášením U tohoto účtu je reset hesla zakázán uživatelem, v takovém případě je možno získat heslo jen dle bodu 2 výše. PřF nedovoluje nastavení neověřeného hesla zaměstnancům a pregraduálním studentům.

II) V případě zobrazení hlášení Nastavení hesla u vašeho účtu tímto způsobem není možné, databáze CAS neobsahuje vaše rodné číslo, nutné pro ověření vaší totožnosti lze požádat o autorizační kód pro nastavení neověřeného hesla (žádost podává sekretářka nebo vedoucí katedry nebo ředitel ústavu, kde zaměstnanec nebo externí spolupracovník působí; formulář žádosti je dostupný pouze pro osoby s fakultním mailovým účtem, formulář se podává Centru informačních technologií naší fakulty).

Před vypršením 365 denní platnosti uživatelem nastaveného hesla je zasíláno avízo (s instrukcemi k prodloužení platnosti hesla) na kontaktní emailovou adresu zadanou do CAS, adresu si nastavuje uživatel v CAS explicitně.

Při problému s volbou hesla, prosím, nastavte heslo splňující podmínky popsané fakultou.

 • Kdo eviduje údaje ve WhoIS?

Jste-li na UK zaměstnán/a (pracovní smlouva, DPČ nebo DPP), pak jsou tyto vztahy a osobní údaje ve WhoIS evidovány příslušným personálním oddělením. Máte-li studijní vztah na UK a nejste-li na UK zaměstnán/a, pak jsou osobní údaje evidovány příslušným studijním oddělením. Správci WhoIS z kateder zajišťují evidenci základních osobních údajů o externích spolupracovnících (jméno, datum narození, stát občanství), vztahy externí spolupracovník (období platnosti a veřejnost vztahu), u vztahů zaměstnanec a externí spolupracovník evidují kontaktní a další údaje jako např. pracovní telefonní číslo, pracovní emailová adresa, místnost, funkce na pracovišti, popis činnosti, veřejnost vztahu a kontaktních údajů, apod.

 • Jak si mohu změnit emailovou adresu v SIS?

Přihlaste se do SIS a klikněte na ikonu Osobní údaje (v sekci Ostatní), v zeleném menu vyberte položku změna údajů. Změnu emailové adresy může též provést koordinátor.

 • Mám jinou otázku k SIS, na kterou zde není odpověď. Co mám dělat?

Poptejte koordinátora SIS svého působiště na naší fakultě. Koordinátoři jsou uváděni u jednotlivých pracovišť fakulty v personální aplikaci WhoIS (pokud ve WhoIS není uveden, poptejte se u sekretářky pracoviště, případně vedoucího/ředitele pracoviště, kdo funkci koordinátora SIS na daném pracovišti zastává).

Akce dokumentů

Kategorie: