E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRegistrace vlastních domén a SSL certifikáty

1. Obecně - vše na UK by mělo být pokud možno pod jednou doménou a to cuni.cz.

2. Jednotlivé části UK (fakulty, RUK, jiná pracoviště, účelová zařízení, vysokoškolské ústavy - viz struktura UK ve statutu, kterou kopíruje whois.cuni.cz) mají mít své domény třetí úrovně neco.cuni.cz. V případě Přirodovědecké fakulty je to natur.cuni.cz.

3. Pracoviště fakult (ústavy, katedry) mají být pod doménami fakult (katedra.fakulta.cuni.cz), rozhodně by neměla mít pro svou prezentaci domény třetí úrovně přímo pod cuni.cz nebo dokonce druhé úrovně. V případě Přirodovědecké fakulty je to pracoviste.natur.cuni.cz

Celkem bez problémů je poskytnutí domény třetí úrovně (neco.cuni.cz) na něco jiného, než prezentaci pracoviště, např. pro
- společné pracoviště více fakult (centra) nebo UK a další organizace
- služby (např. library.cuni.cz, ubytovani.cuni.cz, fyzweb.cuni.cz...)
- stránky konferencí pořádaných UK

4. Domény druhé úrovně (neco.cz)

- jen ve výjimečných případech
- prezentace mezinárodního projektu, kterého se pracoviště účastní a kde je prezentace na samostatné doméně v zadání projektu
- prezentace mezinárodní konference, kterou pořádá každý rok někdo jiný a teď UK
- společné pracoviště UK a další organizace
- pro jinou organizaci než UK, pokud ta může mít web v síti UK (např. gacr.cz, frvs.cz)


Pokud už takový případ nastane, tak

- pouze po předchozí dohodě s Ing. Horákem z RUK - poslat mail s žádostí na vhor@cuni.cz , v kopii na sit@natur.cuni.cz

- doména musí být registrována na univerzitu a ne na soukromou osobu, aby bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o aktivitu univerzity. Ideální je obrátit se na ještě před registrací domény na Ing. Horáka, aby provedl registraci domény na sebe - stejným způsobem, jako cuni.cz - tj. vlastník UK, provozovali ji na DNS serverech ÚVT UK a Vám jen interně přefakturovali registrační poplatek.

 

SSL certifikáty pro fakultní weby hostované na serverech přírodovědecké fakulty

SSL certifikáty zajišťujeme přes CESNET TCS a vydává je společnost DigiCert. Vydání certifikátu je bezplatné.

Pro SSL certifikát u fakultních domén 4. řádu (např. http://mojedomena.natur.cuni.cz) kontaktujte CIT na emailové adrese sit@natur.cuni.cz

U domén 2. řádu (např. http://www.mojedomena.cz) musí být doména schválena na ÚVT RUK (viz předchozí bod 4) a vlastník domény musí být Univerzita Karlova a adresa Ovocný trh 5, Praha 1.  Certifikát nelze vydat pro vlastníka “Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy”.

Akce dokumentů