E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVkládání obrázků v CKEditoru

V CKEditoru můžete do textu stránky vkládat obrázky následujícím způsobem:

 1. V liště editoru klikněte na ikonu "vložit obrázek":

 1. V otevřeném dialogu (viz Obrázek 1) můžete nastavit:
  Vybrat na serveru - slouží k výběru (a případně nahrání) obrázku (více viz níže)
  Velikost obrázku - běžně je nastavena velikost full (625 px), která odpovídá plné šířce textu. Pokud zvolíte menší velikost obrázku, pak do stránky bude vložena zmenšená verze obrázku (datově bude také menší) 
  Zarovnání - Při zarovnání vlevo a vpravo bude obrázek obtékán textem (ze předpokladu, že má menší šířku než 625 px)
  Obrázek s popisem (defaultně zapnuté) - pod vloženým obrázkem bude možno editovat popisek, který se zároveň zobrazí v lightboxu (překryv obrázku přes stránku po kliknutí na něj)
Obrázek 1 - Dialog vlastnosti obrázku (vložit obrázek)

 

 1. Všechny vkládané obrázky na fakultní web je třeba mít nahrané na fakultním serveru. K tomu slouží nástroj CKFinder - jeho rozhraní se objeví po kliknutí na "Vybrat na serveru".
 2. V CKFinderu se objeví obrázky nahrané ve složce, ve které se nachází právě editovaný objekt (stránka, aktualita...). Pokud ve složce nějaké obrázky jsou, pak se zobrazí jejich náhledy (viz 1 na Obrázku 2). Pokud je jich více než 20, pak dojde ke stránkování.
Obrázek 2 - Okno CKFinder s vyznačenými možnostmi nahrávání obrázků
 1. Pokud chceme najít nějaký obrázek (kdekoli na fakultním webu), můžeme ho podle jeho jména či popisu vyhledat (viz 2 na Obrázku 2)
 2. Strukturu fakultního webu můžeme prohlížet ve stromové struktuře složek (viz 3 na Obrázku 2)
 3. Pokud chceme obrázek nahrát z disku vlastního počítače, pak klikneme na "Files Quick upload" (viz 4 na Obrázku 2)
 4. Otevře se okno, kde kliknutím na tlačítko procházet můžeme nahrát více souborů najednou (viz 5  na Obrázku 2) Pokud nevyplníme nadpis jednotlivých souborů, pak se použije jméno souboru. Nadpis je důležitý k tomu, aby obrázek šel vyhledat.
 5. Obrázek vkládáme kliknutím na jeho miniaturu. Vrátíme se tak do předchozího dialogu (viz Obrázek 1) i s vyplněnou adresou obrázku. 

   
 6. Po vložení obrázku do těla dokumentu (do textu) je možno editovat popis obrázku - viz Obrázek 3 (pole podpisu se zobrazí, pouze pokud nedošlo k odškrtnutí této volby v předchozím dialogu)
Obrázek 3 - možnosti po vložení obrázku do CKEditoru

Popis obrázku se zobrazí jednak pod obrázkem přímo na stránce a zároveň v lightboxu po kliknutí na obrázek (při zobrazení většího obrázku při současném překrytí okolních prvků - až do velikosti monitoru). Pokud popis nebude vyplněn, tak se v lightboxu žádný jiný popis nepoužije.

Na obrázek je možné přidat odkaz (označit obrázek a přidat odkaz). V takovém případě se nepoužije lightbox a po kliknutí na obrázek bude čtenář přesměrován na cíl odkazu.


Pokročilé možnosti nastavení

 1. Tažením myší po uchopení černého čtverce v levém dolním rohu (viz 1 na Obrázku 3) lze libovolně měnit velikost. Ke stejnému výsledku lze dojít zadáním rozměrů na kartě "Rozšířené" v dialogu vlastnosti obrázku (viz Obrázek 2).
  Pozor - pokud nastavíte velikost větší než je vložený rozměr obrázku, tak dojde ke snížení kvality (rozpixelování!)
 2. Na kartě Rozšířené také můžeme zadat k obrázku alternativní text, který je přínosem pro vyhledávače a pro znevýhodněné čtenáře webu (např čtečky pro lidi s poruchou zraku)

Akce dokumentů