E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVkládání a nastavení tabulek v CKEditoru

Tabulku je možno vložit kliknutím na ikonu:

V otevřeném dialogu Vlastnosti tabulky je možné zejména nastavit počet sloupců a řádků (viz Obrázek 1).

Obrázek 1 - Vlastnosti tabulky

Dalším možným nastavením je šířka tabulky. O ní platí následující:

  • Lze nastavit v % (např. "50%") nebo v pixelech (např. "300px"). Nejsou-li jednotky zadány, automaticky se doplní px. Procenta se vztahují k "šířce textu" na stránce.
  • šířka buňky, potažmo tabulky není nikdy menší, než nejširší nezalomitelný prvek (jedno slovo, obrázek).
  • Jsou-li nastaveny šířky (všech) jednotlivých buněk, pak mají přednost před nastavenou šířkou tabulky (např. pokud má tabulka nastavenou šířku 300px a má 4 skloupce, ve kterých je v každém nastavena buňka o šířce 100px, tak výsledná tabulka bude mít šířku 400px.
  • Obecně platí, že pokud nejsou nastaveny šířky buněk, pak se šířka tabulky automaticky přizpůsobuje obsahu (tj, je-li buňka bez obsahu, bude sloupec úzký).

V tomto dialogu lze také zapnout záhlaví tabulky a případně nastavit ručně ohraničení a další vlastnosti. Pro zobrazení tabulky je většinou vhodnější využít styly tabulek (viz níže).

Úprava tabulky

Úpravy (přidání a odebírání sloupců/řádků) se dělá přes kontextové menu (vyvolané pravým tlačítkem při kliknutí na tabulku - viz Obrázek 2).

Obrázek 2 - kontextové menu (kliknutí pravým tlačítkem do tabulky)

 

Nejčastěji používaným nastavením je nastavení šířky konkrétního sloupce. Tu můžete nastavit nastavením šířky pro první (horní) buňku v daném sloupci - v dialogu "Vlastnosti buňky", jak je naznačeno na Obrázku 2.

Dalšími možnostmi je sloučení/rozdělení sousedních buněk.

Styly tabulek

Každé tabulce je možno nastavit styl. Ten tabulce nastaví parametry pro zobrazení (např. viditelnost a barvy okrajů nebo vzdálenost textu od okrajů tabulky).

STYL 1: Běžná tabulka 

Záhlaví sloupce 1 Záhlaví sloupce 2 (širší text)
Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky

STYL 2: Seznam - tabulka

Záhlaví sloupce 1 Záhlaví sloupce 2 (širší text)
Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky

STYL 3: Tabulka bez okrajů

Poznámka - pro zobrazení bez okajů musí být nastavena šířka ohraničení ("Ohraničení") ve vlastnostech tabulky na nulu (viz Obrázek 1).

STYL 4: Široký seznam - tabulka

Vždy je její šířka 100% textu (pokud obsahuje nezalomitelný objekt širší než 625 px, tak přeteče šířku textu).

Záhlaví sloupce 1 Záhlaví sloupce 2 (širší text
Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky

 

Akce dokumentů