E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřidání rešerše

Rešerše je automaticky generovaný seznam objektů, vyhovujících zadaným podmínkám. Jedná se v podstatě o výsledky vyhledávání, zobrazené v jednoduchém seznamu nebo v tabulce. U každé rešerše je možné nastavit podmínky výběru a způsob řazení jednotlivých položek. Rešerše je využitelná například pro tvorbu specifických přehledů aktualit. Každá rešerše má vlastní RSS kanál. Příklad tabulkové rešerše aktualit je na následujícím obrázku:

Příklad rešerše aktualit.

 

 1. Abyste mohli rešerši vytvořit, musíte být v portálu přihlášen/a jménem a heslem a musíte mít zapnutý editační režim.
 2. Otevřete složku, ve které chcete rešerši vytvořit.
 3. V editační liště označte položku "Přidat novou položku" a z rozbalovací nabídky vyberte objekt "Rešerše".

  Vytvoření rešerše.
 4. Vyplňte položky zadávacího formuláře v záložce Výchozí:
  • nadpis - název rešerše (povinný údaj)
  • popis - podrobnější popis rešerše (nepovinný údaj, zobrazuje se v přehledech položek a ve výsledcích vyhledávání)
  • text dokumentu - libovolný formátovaný text, který se zobrazí nad seznamem vyhledaných objektů (nemusíte vyplňovat)
  • omezit výsledky hledání - zaškrtnutí tohoto políčka způsobí, že se bude zobrazovat pouze dále zadaný počet položek. Necháte-li políčko nezaškrtnuté, budou se zobrazovat všechny položky, které vyhovují zadaným podmínkám.
  • počet položek - číslo určuje počet položek, které se v rešerši zobrazí na jedné stránce. Pokud není zaškrtnutá předchozí volba "omezit výsledky hledání", budou se ostatní položky zobrazovat na dalších stránkách.
  • zobrazit jako tabulku - zaškrtnete-li toto políčko, bude se rešerše zobrazovat jako tabulka, jejíž sloupce vyberete dále. Ponecháte-li políčko nezaškrtnuté, zobrazí se rešerše jako prostý seznam položek, tvořených jejich nadpisem a popisem.
  • sloupce tabulky - Vyberte údaje, které chcete v tabulce zobrazit. V levém poli je seznam dostupných údajů, v pravém poli jsou údaje, které se budou zobrazovat v tabulce. K přesouvání údajů slouží tlačítka se šipkami mezi oběma poli. Pořadí sloupců v tabulce odpovídá pořadí údajů v pravém poli.
  Vyplnění zadávacího formuláře Rešerše.
 5. Zadání uložte tlačítkem na konci formuláře.
 6. Zadejte podmínky pro výběr objektů, zobrazených v rešerši.
  Po uložení rešerše se v editační nabídce zobrazí nová záložka "Podmínky", ve které můžete nastavit různá kritéria pro výběr zobrazovaných položek a způsob jejich řazení.
  Nová položka v editační nabídce rešerše.
  Samotné zadání podmínek je poněkud složitější a není proto součástí tohoto návodu. Příklad zadání podmínek je na přiloženém obrázku.
  Okno pro zadání podmínek má 3 části: V horní tabulce jsou aktuálně vybrané podmínky a jejich nastavení, které je možné po označení editovat nebo zrušit. Ve střední části je možné přidávat do tabulky nové podmínky a dole je možné nastavit, podle čeho a v jakém pořadí budou nalezené objekty seřazeny.
 7. Rešerši zveřejněte
  Nová rešerše je vždy vytvořena jako "Nepřístupná". Aby byla viditelná, musíte ji zveřejnit pomocí rozbalovací nabídky "Stav" vpravo.

  Zveřejnění rešerše.

 

Další vlastnosti, ovlivňující chování rešerše, můžete nastavit v záložkách Kategorizace, Data, Vlastnictví a Nastavení.

 

 

Akce dokumentů

Kategorie: