E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřidání Novinky

Novinka je typ aktuální zprávy, určený pro mimofakultní veřejnost, ale i pro zaměstnance a studenty fakulty. Aktuální zprávy se zobrazují na úvodních stránkách většiny pracovišť (pokud není místo aktualit nastaveno zobrazení jiné úvodní stránky).

Jako novinky se zveřejňují zprávy o již proběhlých událostech (konferencích, výstavách aj.), o dosažených úspěších našich studentů nebo zaměstnanců atd. Neměly by se tak zveřejňovat pozvánky a informace o budoucích událostech, pro jejichž vkládání je určen typ zprávy "Událost".

 1. Abyste mohli novinku vložit do portálu, musíte být přihlášen/a jménem a heslem a musíte mít zapnutý editační režim.
 2. Otevřete stránky pracoviště, na kterém chcete zprávu vystavit. Je-li zpráva určená pouze návštěvníkům stránek katedry nebo pracoviště, vložte ji na toto pracoviště, zprávy s celosekční nebo celofakultní platností vkládejte vždy na příslušnou sekci nebo na celou fakultu.
 3. V dolní části editační lišty vyberte položku "Přidat: ... Novinku"
  Takto vytvořená novinka bude automaticky vložena do složky /aktuality na daném pracovišti.

  Přidání zprávy typu "přečtěte si o nás"
 4. Vyplňte položky zadávacího formuláře v záložce Výchozí:
  • nadpis - název zprávy (povinný údaj, zobrazuje se jako titulek v přehledech aktualit)
  • popis - stručný popis zprávy by měl být vždy vyplněn (popis se zobrazuje v přehledech zpráv hned pod nadpisem, v detailu zprávy jako zvýrazněný první odstavec textu a také ve výsledcích vyhledávání).
  • text - vložte text zprávy. Text můžete napsat přímo do formuláře, nebo zkopírovat odjinud. K formátování textu je k dispozici jednoduchý editor, k jehož ovládání slouží nástroje v liště nad textovým polem.
  • obrázek - k novince připojte ilustrační obrázek (zobrazuje se v přehledech zpráv vedle nadpisu a popisu). K připojení obrázku slouží následující možnosti:
   a) odkaz na existující soubor/položku - tuto volbu označte, pokud chcete k novince přiložit obrázek, který je již uložený v portálu. Po označení tlačítka "Přidat" pak vyhledejte obrázek v portálu a označte jej. Vybraný obrázek se připojí k novince.
   b) nahrát nový soubor a vytvořit na něj odkaz - tuto volbu použijte, chcete-li nahrát nový obrázek ze svého počítače. Po označení tlačítka "Procházet..." vyhledejte obrázek na svém počítači a volbou Otevřít jej připojte ke zprávě.
   Upozornění: ilustrační obrázek by měl mít čtvercový tvar a optimální velikost 80x80 pixelů (může být ale i větší). Obdélníkový obrázek bude automaticky zdeformován na čtverec.
  • defaultní obrázek - nemáte-li vhodný ilustrační obrázek, můžete označením této volby připojit k novince jeden z předem definovaných obrázků. Je-li zvolen defaultní obrázek, ignoruje se předchozí nastavení obrázku.
  • typ defaultního obrázku - zde můžete zvolit typ defaultního obrázku. K dispozici jsou tři typy: standardní, pro studenty a pro zaměstnance.

  Přidat novinku 2a Přidat novinku 2b

  • URL - pod text novinky můžete vložit odkaz na URL adresu libovolné stránky (dokumentu), která je součástí portálu nebo je přístupná jinde na internetu.
  • Příloha č.1-3 - Ke zprávě můžete přiložit nejvýše 3 externí soubory v libovolém formátu (přednostně doporučujeme používat standardní formát PDF). K připojení souboru slouží tyto možnosti:
   a) odkaz na existující soubor/položku - tuto volbu označte, pokud chcete k novince přiložit soubor, který je již uložený v portálu. Tlačítkem "Přidat" vyhledejte soubor v portálu a označením jej připojíte k novince.
   b) nahrát nový soubor a vytvořit na něj odkaz - tuto volbu použijte, chcete-li nahrát nový soubor ze svého počítače. Tlačítkem "Procházet..." vyhledejte obrázek na počítači a připojte jej ke zprávě.
  • Datum - toto datum určuje pořadí novinek v přehledech zpráv (nemusíte vyplňovat, automaticky se vloží aktuální datum).
  • Má prioritu - označení položky způsobí, že se novinka zobrazí zvýrazněná na začátku přehledu aktualit. Zpráva s prioritou zůstane na začátku tak dlouho, dokud nebude zaškrtnutí políčka opět zrušeno.
  • Priorita začíná - pokud je vyplněno, pak se priorita aplikuje až od zvoleného data (musí být zároveň zaškrtávací políčko Má prioritu zaškrtnuto - pokud není, tak se na datum nebere ohled). Pokud není žádné datum zvoleno, tak se priorita uplatní okamžitě.
  • Priorita končí - pokud je vyplněno, pak priorita vyprší den po uplynutí zvoleného data (tj. pokud vyplníte 31. prosince, pak tento den se priorita ještě zobrazí, ale 1. ledna se již nepoužije). Pro funkčnost priority musí být zároveň zaškrtnuto políčko Má prioritu - pokud není, tak se na datum konce nebere ohled. Pokud není žádné datum konce zvoleno, tak priorita nevyprší nikdy a pro její odstranění bude nutná ruční editace objektu.
 5. Novinku uložte tlačítkem na konci formuláře.
 6. Novinku zveřejněte
  Nově vytvořená novinka je vždy "Nepřístupná". Aby byla viditelná, musíte ji zveřejnit pomocí rozbalovací nabídky "Stav" vpravo. Nemáte-li oprávnění zprávu zveřejnit, vyberte z nabídky položku "Předat ke zveřejnění".
  Novinky určené pro studenty a mimofakultní veřejnost by měly být vždy zveřejněny externě.

  Zveřejnění stránky

  Poznámka: jsou-li k novince přímo v zadávacím formuláři připojené externí soubory (příloha 1-3), budou tyto soubory automaticky zveřejněny společně s novinkou. Pokud ale soubory připojíte odkazem do textu novinky, stav jejich zveřejnění se neověřuje. V takovém případě doporučujeme ověřit, zda jsou přilinkované soubory správně zveřejněny.

Další vlastnosti, ovlivňující chování novinky, můžete nastavit v záložkách Kategorizace, Data, Vlastnictví a Nastavení.

 

 

Akce dokumentů

Kategorie: