E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Vytvoření osobní složky

Osobní složka je zvláštní typ složky, který se vytváří všem zaměstnancům fakulty. Osobní složky nelze vkládat ručně. Každému zaměstnanci se vytvoří automaticky v okamžiku jeho prvního přihlášení do portálu jménem a heslem.

Osobní složka se vytváří vždy na pracovišti, které má zaměstnanec uvedené v databázi osob (LDAP - fakultní databáze, přebírající údaje z univerzitní databáze Whois). Jestliže má zaměstnanec úvazky na více pracovištích, osobní složka se vytvoří na pracovišti, které LDAP vrátí při dotazu jako první. 

Každý zaměstnanec může mít v portálu jen jednu osobní složku. V praxi se vytváří dvě složky, z nichž jedna je v české a druhá v anglické verzi portálu.

Osobní složka přebírá grafickou úpravu příslušného pracoviště a od běžných složek se liší jen vzhledem hlavní navigace, ve které jsou zkráceně uvedeny odkazy na nadřízená pracoviště (fakulta, sekce, katedra) a pod nimi je zobrazen obsah osobní složky (viz obrázek vpravo).

Při založení osobní složky se zaměstnanci automaticky nastaví také oprávnění, potřebná ke vkládání, editování a zveřejňování libovolného obsahu uvnitř složky.

Nově vytvořená osobní složka je nezveřejněná. Aby byla viditelná pro ostatní návštěvníky portálu, musí být nejprve zveřejněna.

Další vlastnosti, ovlivňující chování osobní složky, můžete nastavit v záložkách Kategorizace, Data, Vlastnictví a Nastavení.

Přístup do osobní složky

Zaměstnanci, kterým byla vytvořena osobní složka se do ní nejsnáze dostanou pomocí osobního menu (kliknutím na své jméno vpravo nahoře po přihlášení), viz obrázek.

Při použití osobního menu se daný uživatel vždy dostane do své osobní složky v rámci editačního módu, uvidí tak vždy stav své složky (ve výchozím stavu nezveřejněná) a bude mít rovnou možnost ji upravovat.

Při použití osobního menu v anglické jazykové mutaci je uživatel nasměřován do anglické osobní složky (ta je již vytvářena s provázáním typu překlad).

Přihlášení uživatelé, kteří nemají vazbu na pracoviště a nemají tedy vytvořenou osobní složku (např. studenti) se při kliknutí na odkaz "Osobní složka" v osobním menu vrátí tam, kde se právě nachází.

Přejmenování osobní složky

Osobní složku je možno přejmenovat stejně, jako kterýkoli jiný objekt (v editační liště přes položku Akce > Přejmenovat). V případě kořenového adresáře je možné také změnit URL osobní složky (v systému uváděné jako "krátký název"). To ale musí provádět správce webu dané katedry.

Je tak možno změnit URL:

www.natur.cuni.cz/sekce/katedra/novak4AS

na

www.natur.cuni.cz/sekce/katedra/jan-novak

V rámci fakultního webu nelze v případě osobních složek adresu zkrátit (ve smyslu vynechání části URL s pracovištěm).

Akce dokumentů