E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZměny ve fakultním webovém portálu

Přehled nejdůležitějších změn fakultního portálu, zveřejněných 24.10.2010

1. Vzhled a uspořádání portálu

 • Hlavní okno portálu má proměnlivou šířku (od 1000 do 1400 pixelů), takže se v určitých mezích přizpůsobuje velikosti okna internetového prohlížeče.
 • Hlavička portálu byla poněkud zúžena, aby zůstalo více místa pro zobrazení obsahu stránky.
 • V hlavičkách fakultních sekcí byly vyměněny obrázky.
 • Portlety v postranních sloupcích byly roztaženy na celou šířku sloupce.
 • Byla vytvořena jednotná navigace, zahrnující v jediném portletu celofakultní informace, jednotlivé sekce i všechna pracoviště fakulty. Nižší úrovně navigace se rozbalují podle toho, kde se uživatel právě nachází.
 • Osobní složky uživatelů mají zkrácenou navigaci, zahrnující lokální strukturu osobní složky, doplněnou o nadřazené odkazy na pracoviště, sekci a fakultu.
 • Dolní část původní navigace byla vyčleněna do samostatného portletu "Služby".
 • V pravém sloupci byl přidán portletový odkaz "Fakulta v médiích", který povede na tiskové zprávy fakulty a další informace pro média.
 • Vypnuto bylo zobrazování téměř nevyužívaných portletů "Doporučujeme" a "Oblíbené položky".
 • Nově byly vytvořeny grafické rozcestníky, které se zobrazují na automaticky generovaných úvodních stránkách všech pracovišť. Rozcestníky jsou tvořeny obrázkovými odkazy, které umožňují různým skupinám uživatelů nabídnout snadnou cestu k relevantním informacím. Jejich obsah je jiný pro mimofakultní návštěvníky, pro studenty a pro přihlášené zaměstnance.

2. Přihlašování a pracovní režimy

 • V novém portálu je k dispozici několik způsobů přihlášení, které nabízejí odlišný pohled nepřihlášeným návštěvníkům, studentům a zaměstnancům.
 • Nepřihlášeným návštěvníkům se na hlavních stránkách pracovišť zobrazují specifické grafické rozcestníky a přehled zpráv typu "Přečtěte si o nás".
 • Nově je v portálu k dispozici studentský režim, který nevyžaduje přihlášení jménem a heslem, a na úvodních stránkách pracovišť nabízí kromě specifických grafických rozcestníků také přehled informací, určených přímo studentům (zobrazí se ale pouze veřejně přístupné informace, interní obsah je k dispozici jen po přihlášení jménem a heslem).
 • Přihlášeným zaměstnancům (a studentům) se na úvodních stránkách pracovišť nabízí specifické grafické rozcestníky a přehled informací, určených zaměstnancům (a studentům).
 • Přihlášení uživatelé mohou volit dva odlišné režimy práce:
  prohlížení - umožňuje pouze prohlížení externího i interního obsahu portálu.
  editace - umožňuje editaci obsahu portálu: přidávání nových objektů, jejich úpravy, mazání atd.
  Oddělení těchto režimů bylo motivováno především snahou o zrychlení běžné práce - režim prohlížení je znatelně rychlejší než editace.
 • V editační nabídce byly doplněny přímé odkazy, sloužící ke snadnějšímu vytvoření všech 3 typů aktuálních zpráv na daném pracovišti (takto vytvořené zprávy budou automaticky uloženy do složky Aktuality).

3. Systém aktuálních zpráv

 • V systému aktuálních zpráv bylo sjednoceno pojmenování 3 hlavních druhů zpráv:
 1. CO NÁS ČEKÁ (dříve též "Událost") - je zpráva o časově přesně určené akci, která teprve proběhne (např. pozvánka na konferenci, zajímavou přednášku, výstavu atd.). Jedná se o zprávy, určené pro fakultní i mimofakultní veřejnost - měly by být proto zveřejněny externě. Zprávy jsou doplněny ilustračním obrázkem.
 2. PŘEČTĚTE SI O NÁS (dříve též "Aktualita") - je zpráva o akci, která už skončila nebo právě probíhá, případně o nejrůznějších úspěších fakulty nebo jejích zaměstnanců a studentů. Jedná se o zprávy, určené především pro mimofakultní veřejnost - měly by být proto zveřejněny externě. Zprávy jsou doplněny ilustračním obrázkem.
 3. INFORMACE (dříve "Upozornění") - jsou zprávy převážně interní povahy, určené hlavně studentům a zaměstnancům. Tyto zprávy nejsou doprovázeny ilustračním obrázkem a mohou být určeny pouze zaměstnancům, studentům, nebo zaměstnancům i studentům zároveň (informace pro studenty by měly být vždy zveřejněny externě, informace pro zaměstnance mohou být podle povahy externí nebo interní).
 • Zprávy jednotlivých typů se v žádném zobrazení navzájem nemíchají, každý typ zpráv se zobrazuje jen samostatně. Zprávy jsou stejně jako dříve vidět v portletech v pravém sloupci a podrobnější přehled je možné otevřít výběrem odkazu "Více" na konci každého portletu.
 • Základní typ zpráv se navíc zobrazuje i na automaticky generovaných úvodních stránkách fakulty a jednotlivých pracovišť: nepřihlášeným návštěvníkům se zobrazují zprávy "Přečtěte si o nás", přihlášení zaměstnanci místo nich uvidí "Informace pro zaměstnance" a ve studentském režimu se zobrazí "Informace pro studenty").
 • V portletech s aktuálními zprávami se vždy zobrazuje 5 naposledy zadaných zpráv. V portletech "Co nás čeká" a "Přečtěte si o nás" je kromě toho možné ručně vybrat důležité zprávy, které se v portletu zobrazí na prvních místech. Prioritní zprávy mohou vybírat jen správci pracovišť.
 • V portletech i v celostránkových přehledech zpráv je možné pomocí textových odkazů snadno přepínat zobrazování zpráv pouze z daného pracoviště, z nadřízené sekce nebo z celé fakulty.
 • Zprávy se vkládají pouze do aktuální organizační jednotky (fakulta - sekce - katedra nebo pracoviště). Není tedy možné tak jako dříve vybrat zveřejnění jedné zprávy na více pracovištích z různých sekcí. Pokud je třeba nějakou zprávu uveřejnit na více pracovištích a nepomůže její zveřejnění na vyšší úrovni (celé sekci nebo fakultě), je nutné zprávu vložit do každého pracoviště samostatně.
 • U zpráv byl zrušen původní systém priorit, který nebyl využíván podle původních očekávání a vnášel do přehledů zpráv značnou nepřehlednost.
 • Do zpráv nyní nelze vkládat ilustrační obrázky a externí soubory přímo z disku lokálního počítače. Soubory je nutné nejprve vložit do portálu (jako objekt typu "Soubor" resp. "Obrázek") a teprve potom je možné je připojit do zprávy (změna tohoto chování není jednoduchá a zřejmě potrvá delší čas).

4. Další funkce

 • Na stránkách všech fakultních pracovišť je nyní možné používat Google kalendáře, do kterých se mohou automaticky ukládat všechny vytvořené zprávy typu "Co nás čeká". Mimoto je možné prostřednictvím uživatelského rozhraní na Google vkládat do kalendáře i jakékoliv jiné informace a upozornění, týkající se daného pracoviště. Je také možné v jednom zobrazení kombinovat kalendáře s různým obsahem (např. kalendář pracoviště, sekce, fakulty i jiné).
 • fakultní portál je připraven k propojení se sociálními sítěmi Facebook a Twitter (odkazy v patičce stránek).

5. Demoverze

 • Pro testování nových funkcí webového portálu je všem uživatelům k dispozici testovací server plone4.natur.cuni.cz, na kterém si můžete cokoliv prakticky vyzkoušet bez rizika nevratného poškození reálných dat na funkčním webu (na testovacím serveru mají uživatelé nastavena stejná přístupová práva, jako na hlavním fakultním webu).
  Upozornění: kvůli zachování aktuálnosti demoverze bude její obsah občas přemazán (bez předchozího upozornění) aktuálním obsahem webu www.natur.cuni.cz

 

Akce dokumentů

Kategorie: