E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTinyMCE Editor - vkládání odkazů

V editoru TinyMCE můžete do textu stránky vkládat odkazy dvěma různými způsoby:

Externí odkaz - jako link se vkládá URL adresa dokumentu (URL je např.: http://is.cuni.cz/studium/podprij/ ). Externí odkazy slouží k vytvoření linku na jakýkoliv dokument, umístěný na internetu jinde než ve fakultním portálu. Pro vytváření linků na dokumenty, které jsou součástí portálu, se naopak nehodí. Editor je totiž při uložení převádí na relativní formu, která v některých případech nefunguje.

Interní odkaz - link se vytváří tak, že se v dialogovém okně přímo nalistuje dokument, na který chcete odkázat. Portál k nalezenému dokumentu automaticky vytvoří link v podobě URI (jedinečný identifikátor objektu), který vloží do dokumentu. (URI má tvar: "resolveuid/d6adb4e2698874462f872e2a8298cf11", který se ale zobrazuje jen v HTML kódu stránky. Pokud na takový odkaz najedete myší, tak se v prohlížeči zobrazí běžná URL adresa).
Interní odkazy se dají použít jen pro dokumenty, vložené do fakultního portálu. Výhodou oproti externím odkazům je, že odkazují přímo na vybraný dokument bez ohledu na jeho jméno a umístění. Pokud později dojde k přejmenování přilinkovaného dokumentu, nebo k jeho přesunutí na jiné místo v portálu, interní odkaz zůstane nadále funkční (při přesunu nebo přejmenování se změní URL adresa dokumentu, ale jeho identifikátor URI se nezmění).

Doporučujeme proto pro linkování dokumentů uvnitř portálu používat interní linky a pro dokumenty, umístěné jinde na internetu (mimo portál) linky externí.

Postup pro vložení odkazu:

 1. Vyberte část textu, ke které chcete přiřadit odkaz, a mezi nástroji v horním pruhu vyberte ikonu s obrázkem řetězu: Kupu obrázek
 2. Otevře se okno, rozdělené do sloupců (viz obrázky níže).
  • V prvních dvou sloupcích můžete vyhledat nebo nalistovat libovolný dokument, který je v portálu uložen. Ve třetím sloupci se zobrazí informace o vybraném dokumentu. Tímto způsobem vytvoříte interní link.
  • Potřebujete-li vložit odkaz na dokument mimo portál, vyberte v levém sloupci možnost Externí... a do políčka URL odkazu vložte adresu odkazovaného dokumentu. Pod adresou si můžete zobrazit náhled odkazovaného dokumentu.
  • Potřebujete-li vložit odkaz na e-mail, vyberte v levém sloupci možnost Mail... a do políčka E-mail vložte mailovou adresu. Případně můžete vložit i text subjektu, který se v mailové zprávě uvede.

  Vkládání interních odkazů v editoru Kupu.

  Vkládání externích odkazů v editoru Kupu.


   
 3. Tlačítkem Vložit nebo Aktualizovat na konci okna výběr potvrdíte a odkaz na vybraný dokument se vloží do vybraného místa v textu.


Pokud potřebujete existující odkaz zrušit, umístěte do textu s odkazem kurzor a mezi nástroji v horním pruhu vyberte ikonu s obrázkem rozbitého řetězu: Kupu obrázek

 

Akce dokumentů

Kategorie: