E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNávod na sdílení dat v operačních systémech Windows

Návod na nastavení sdílení dat ve Windows NT/2000/XP

Sdílení složek (adresářů) nebo celých disků se používá v případě, kdy chceme ostatním uživatelům poč.sítě zpřístupnit data pro čtení nebo umožnit zápis dat. Tyto sdílené prostředky je možné chránit heslem, ale operační systémy Windows bohužel umožňují zpřístupnit je přímo bez nutnosti jakékoli heslo vkládat. Počítače s nechráněnými sdílenými prostředky se pak stávají snadnou obětí virů a hackerů a mohou umožňit ostatním uživatelům přístup k mnohdy citlivým informacím.

Pokud se bez sdílení neobejdete a nechcete váš systém vystavovat případným útokům, zabezpečte všechna sdílení hesly a za žádných okolností nepovolujte ostatním právo zápisu. Pokud je pro práci právo zápisu nezbytné, doporučuje se pro tento účel používat spíše file server. Hesla samozřejmě nesmí být triviální, kratší než 6-7 znaků a snadno uhádnutelná. Neměli byste volit ani běžná slova nebo jména. Hesla jako „abcd“, „pc“, „monika“ nepředstavují pro odhodlaného útočníka žádný problém.

Toto platí dvojnásob u operačních systémů Windows NT/2000/XP a hesel účtů „Administrator“ a účtů s administrátorskými právy!

Jak zjistit sdílené prostředky počítače

Stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit, napište
\\jméno_počítače
a stiskněte OK. Zobrazí se všechny sdílené složky, disky a tiskárny počítače.

Při procházení počítače programem Průzkumník poznáte sdílený prostředek snadno podle ruky s otevřenou dlaní pod příslušnou ikonou, na obrázku je sdílený celý diskový oddíl „C“.

sdílení_01

 

Pouze WindowsNT/2000/XP:

  • spusťte Příkazový řádek (z menu Start nebo Start/Spustit a napište cmd)
  • zadejte příkaz NET SHARE

Zobrazí se všechny sdílené prostředky počítače.

Pouze Windows 2000/XP:

  • spusťte komponentu „Správa Počítače“ (pravým tlačítkem klepněte na ikonu „Tento počítač“ a vyberte „Spravovat“ nebo přes Ovládací panely/Nástroje pro správu)

Položky končící znakem „$” jsou standardní a skrytá sdílení, automaticky vytvářená systémem a pouze pro přístup Administrátorů počítače.

sdílení_02

 

Jak vypnout sdílení prostředků ve Windows NT/2000/XP

obrazovat a měnit nastavení sdílení prostředků můžete jen po přihlášení pod účtem s administrátorskými právy.

Chcete-li vypnout sdílení prostředku, označte sdílenou složku pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte položku Vlastnosti. V okně vlastností sdíleného prostředku pak vyberete možnost „Nesdílet…“.

sdílení_03

 

Windows 2000/XP umožňují navíc sdílení pohodlně vypínat a nastavovat oprávnění pomocí komponenty „Správa počítače“ klepnutím pravým tlačítkem myši na vybrané sdílení.

Položky končící znakem „$” jsou standardní a skrytá sdílení, automaticky vytvářená systémem pouze pro přístup Administrátorů počítače.

sdílení_04

 

Jak nastavit sdílení prostředků ve Windows NT/2000/XP

Označte položku ke sdílení pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte položku Vlastnosti. V okně vlastností sdíleného prostředku stiskněte tlačítko „Oprávnění“. Windows 2000/XP umožňují oprávnění nastavovat i pomocí komponenty „Správa počítače“ výběrem položky „Vlastnosti“ na předchozím obrázku.

sdílení_05

 

Oprávnění ke sdílenému prostředku poté můžete nastavit pro jednotlivé účty a skupiny účtů na daném počítači (právo pouze číst, měnit nebo „Úplné řízení“) v okně podobnému tomu, které vidíte vlevo. Vyhýbejte se přidělování práv skupině „Everyone“, zejména oprávnění „Everyone“ - „Úplné řízení“.

sdílení_06

 

Sdílené tiskárny

K nastavení sdílení tiskáren se dostanete nejsnáze přes tlačítko Start nebo Ovládací panely. Nastavení probíhá podobně jako u sdílení složek a disků, ve vlastnostech konkrétní tiskárny je třeba se zaměřit zejména na volby ve skupině „Sdílení“, případně „Zabezpečení“.

Jestliže necháte sdílenou tiskárnu nezabezpečenou heslem a počítač, ke kterému je tiskárna připojena, je zapnutý a připojený do poč. sítě, může potencionální útočník zasílat na Vaši tiskárnu k tisku libovolné dokumenty.

sdílení_07

 

 

Akce dokumentů