E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPravidla využívání služeb DÚ CESNET

Pro využití služeb DÚ CESNET platí provozní pravidla, která v plném znění naleznete na: https://du.cesnet.cz/cs/provozni_pravidla/start

Výtah z pravidel

  1. Uživatel smí DÚ využívat pouze pro přenos a ukládání dat, která souvisejí s činnostmi ve vědě, výzkumu, vývoji, šíření vzdělanosti, kultury a prosperity, detailně viz „Zásady přijatelného užití Velké infrastruktury CESNET (Acceptable Use Policy, AUP)“
  2. Uživatel nesmí užívat DÚ způsobem porušujícím platné zákony (zejména autorský zákon a zákon o ochraně osobních údajů), obcházet administrativní a bezpečnostní opatření pro přístup k DÚ, nebo se o takové obcházení pokoušet.

Provozovatel nedává žádné záruky na persistenci uložených dat a zříká se tak právní zodpovědnosti za jejich uchování, a to zejména kvůli zásahu vyšší moci. Současně však deklaruje péči o data a provoz služby v režimu “best effort”. Vzhledem k architektuře a geografickému oddělení úložišť jsou data proti zničení dobře chráněna.

Akce dokumentů