E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPlánované události

Výstava Dědictví zmizelých krajin Česka II

Výstava Dědictví zmizelých krajin Česka II

Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka II, která bude široké veřejnosti přístupna od 17.5. do 31.8. 2022 na Albertově 6, Praha 2. Výstava představuje výstupy projektu, jehož cílem je dokumentovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století.

Datum konání 17.5.2022 - 31.8.2022

Sympozium "Biogeografie Karpat"

Sympozium "Biogeografie Karpat"

Již třetí mezioborové sympozium na téma "Biogeografie Karpat" pořádá ve dnech 12. - 14. 9. 2022 Přírodovědecká fakulta UK pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Zimy. Sympozium nabízí vědcům, kteří se zabývají biodiverzitou a evolucí karpatské bioty, vynikající příležitost podělit se o své nejnovější poznatky a navázat kontakty se svými kolegy s oboru.

Datum konání 12.8.2022 - 14.8.2022

Kongres evolučních biologů ESEB 2022

Kongres evolučních biologů ESEB 2022

Ve dnech 14.-19. srpna 2022 proběhne v Kongresovém centru Praha kongres Evropské společnosti pro evoluční biologii - ESEB 2022. Kongresy ESEB jsou pořádány každé dva roky a v současnosti patří mezi největší konference v oblasti evoluční biologie. Uzávěrka podání příspěvků je 15. 4. 2022. "Early bird" registrace je možná do 15. 6. 2022. Další informace budou průběžně aktualizovány.

Datum konání 14.8.2022 - 19.8.2022