E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProběhlé události

Biologické čtvrtky: Jan Frouz - Neznámá země

Biologické čtvrtky: Jan Frouz - Neznámá země

Nenechte si ujít první Biologický čtvrtek letního semestru 2020! Těšit se můžete na Jana Frouze z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu půdní biologie při Biologickém centru Akademie věd. V přednášce na téma „Neznámá země: Jak půda pracuje s 90% rostlinné produkce?“ se dotkneme jednoho z nejméně probádaných polí moderní ekologie – co se opravdu děje v půdě?

Datum konání 27.2.2020

Veřejná diskuse: Koronaviry, Wu-Chan, Čína II.

Veřejná diskuse: Koronaviry, Wu-Chan, Čína II.

Téma koronaviru rezonuje řadou oborů naší fakulty. Diskutovat budou tentokrát zoolog Ivan Horáček, biochemik Jan Konvalinka, viroložka Ruth Tachezy a geografové Libor Jelen a Dagmar Dzúrová. Diskuse proběhne ve Velké geologické posluchárně ve středu 19.2. ve 18.15. Všichni zájemci vítáni!

Datum konání 19.2.2020

Komentovaná prohlídka výstavy "Svět kolem nás"

Komentovaná prohlídka výstavy "Svět kolem nás"

Pohled na svět okolo z perspektivy člověka s Downovým syndromem. To je hlavní téma výstavy fotografií, která probíhá v knihovně chemie. Komentovaná prohlídka výstavy proběhne v knihovně chemie v úterý 18.2. ve 16.00. Všichni zájemci jsou vítáni!

Datum konání 18.2.2020

Pozvánka na slavnostní udělení vědeckých hodnostÍ doktora honoris causa

Pozvánka na slavnostní udělení vědeckých hodnostÍ doktora honoris causa

Univerzita Karlova si vás dovoluje pozvat ke slavnostnímu udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa lékařských věd, které převezmou prof. Eric S. Lander, Ph.D., ředitel a zakladatel Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology, Harvard Medical School a prof. Joel L. Sussman, Ph.D., oddělení strukturální biologie Izraelského centra strukturální proteomiky Weizmann Institute of Science, které se koná v úterý 18.2.2020 ve 14.00 hod. ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. Prosíme o potvrzení účasti.

Datum konání 18.2.2020

Přednáška prof. Erika S. Landera: The 35-year journey of genomic medicine

Přednáška prof. Erika S. Landera: The 35-year journey of genomic medicine

Srdečně vás zveme na přednášku prof. Erika S. Landera, ředitele Broad Institute of MIT and Harvard, "35-year journey of genomic medicine", která se koná v rámci kurzu Novinky v biomedicínském výzkumu v úterý 18. února 2020 v 9.00 v Přednáškové síni Coriových, 1.LF UK, U nemocnice 5, Praha 2.

Datum konání 18.2.2020

Zpráva o stavu planety IV: Globální změna?!

Zpráva o stavu planety IV: Globální změna?!

Globální změna je téma, které rezonuje celou společností. V další z veřejných diskuzí na toto téma bude prof. Jan Frouz z Ústavu pro životní prostředí PřF UK mluvit o tom, jak globální změna souvisí s užíváním krajiny, jak je toto užívání efektivní dnes a jak bylo efektivní v minulosti lidské populace, a jak bychom to měli reflektovat ve svém uvažování a přemýšlení nad hodnotovými žebříčky. Přednáška se koná v pondělí 10.2. v 18:15 ve Velké geologické posluchárně na Albertově 6.

Datum konání 10.2.2020

Veřejná diskuse: Koronaviry, Wu-Chan, Čína

Veřejná diskuse: Koronaviry, Wu-Chan, Čína

Ve Velké geologické posluchárně proběhne další z veřejných debat, tentokrát na aktuální téma šíření koronaviru v Číně. Hovořit budou viroložka Ruth Tachezy (katedra mikrobiologie a genetiky), sociální geograf Libor Jelen a demografka a sociální epidemioložka Dagmar Dzúrová (oba katedra sociální geografie a regionálního rozvoje). Vítáni jsou všichni zájemci o problematiku z řad profesní i laické veřejnosti.

Datum konání 3.2.2020

BIOCEV: "Seminar on Research Funding"

BIOCEV: "Seminar on Research Funding"

Seminář je věnován mladým i pokročilým vědcům i administrátorům a poskytne detailní přehled o zdrojích financování společného výzkumu v partnerských zemích. Místo konání: BIOCEV, Hlavní konferenční sál, 29.1. 202, 10 - 15 hod.

Datum konání 29.1.2020

Den otevřených dveří 2020

Den otevřených dveří 2020

V pátek a sobotu 24. a 25. ledna 2020 proběhne na naší fakultě Den otevřených dveří. Srdečně jsou zváni nejen všichni zájemci o studium přírodních a společenských věd z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, nebo absolventů bakalářského studia.

Datum konání 24.1.2020 - 25.1.2020

Reprezentační ples UK

Reprezentační ples UK

Tradiční Reprezentační ples Univerzity Karlovy se uskuteční 17. ledna 2020 od 20 hod. v prostorech Paláce Žofín v Praze. Rezervační systém vstupenek byl spuštěn a bude uzavřen 28.11. 2019 v 15:00. Každý student a zaměstnanec UK si bude moci rezervovat a následně vyzvednout max. dvě vstupenky.

Datum konání 17.1.2020 - 18.1.2020

Zpráva o stavu planety III: Antropocén - věk lidí

Zpráva o stavu planety III: Antropocén - věk lidí

Zveme Vás na další z cyklu přednášek o stavu naší planety, tentokrát na téma Antropocén - věk lidí. Přednášky povedou profesor David Storch, odborník na makroekologii, biodiverzitu a ekologickou teorii a docent Petr Pokorný, specialista na kvartérní paleoekologii a vývoj vegetace a krajiny v poslední době ledové a meziledové. Přednáška se koná 13.1. 2020 od 18:15 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.

Datum konání 13.1.2020

Zpráva o stavu planety II. : Krize krajiny!?

Zpráva o stavu planety II. : Krize krajiny!?

Přijďte si poslechnout přednášky odborníků, kteří se globálním změnám a jejich důsledkům v životním prostředí a krajině intenzivně věnují - prof. Jana Frouze, ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK, prof. Tomáše Cajthamla, ředitele Ústavu pro životní prostředí PřF UK a prof. Pavla Kindlmanna, jednoho z hlavních autorů Zprávy o stavu světových ekosystémů Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby OSN. Přednášky proběhnou ve Velké geologické posluchárně 16.12. v 18.15 a jsou určeny všem zájemcům o problematiku.

Datum konání 16.12.2019

Seminář Micobion: Multiple roles of nutrient transceptors in regulation of cellular properties in yeast

Seminář Micobion: Multiple roles of nutrient transceptors in regulation of cellular properties in yeast

Zveme Vás na další přednášku v rámci projektu Micobion: Multiple roles of nutrient transceptors in regulation of cellular properties in yeast, kterou přednese profesor Johan Thevelein z univerzity v Lovani (Laboratory of Molecular Cell Biology, KU Leuven, Belgium). Seminář se koná v úterý 10. prosince 2019 od 15:00 ve velkém konferenčním sálu Biocevu, Průmyslová 595, Vestec.

Datum konání 10.12.2019

Volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK

Volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK

Ve dnech 9. až 11. prosince 2019 proběhnou volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2020-2022. Kandidaturu je možné podat do 14. listopadu 2019 do 12.00 hod.

Datum konání 9.12.2019 - 11.12.2019

Víkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií

Víkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií

Srdečně zveme všechny zájemce na víkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií. Program je sestaven z řady zajímavých přednášek od zvaných řečníků, odborníků na danou oblast. Máte možnost přijít kdykoli a zúčastnit se jen těch přednášek, které vás zajímají. Seminář proběhne od 6. do 8. prosince 2019 nově ve studovně Knihovny chemické sekce, Hlavova 8, Praha 2.

Datum konání 6.12.2019 - 8.12.2019

Konference ke Světovému dni půdy

Konference ke Světovému dni půdy

I v letošním roce se Přírodovědecká fakulta opět zapojí do Světového dne půdy, a to ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 12:20 hod. na Albertově 6, Praha 2. K účasti jsou zváni všichni studenti (Bc., Mgr., PhD.) a zaměstnanci, zabývající se půdou na různých katedrách PřF UK, dalších univerzitách a pracovištích.

Datum konání 5.12.2019

Informační den UK

Informační den UK

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Karlově Univerzitě na Informační den UK, který se koná 23. listopadu 2019 od 9.00 do 16.00 na Albertově, Praha 2. Formou prezentací jednotlivých fakult v posluchárnách a na informačních stáncích představíme celou studijní nabídku a čeká vás i doprovodný program, jehož součástí budou nejrůznější prezentace, výstavy, muzea apod. Těšíme se na vás.

Datum konání 23.11.2019

Slavnostní prezentace překladu učebnice Skoog-West: Analytická chemie

Slavnostní prezentace překladu učebnice Skoog-West: Analytická chemie

Katedra analytické chemie ve spolupráci s Knihovnou chemie PřF UK a Centrem informačních služeb VŠCHT Praha si dovoluje srdečně pozvat na slavnostní prezentaci překladu světově proslulé učebnice analytické chemie Douglase A. Skooga, Donalda M. Westa a kol. Překlad je dílem týmu členů katedry analytické chemie PřF UK. Prezentace proběhne v Knihovně chemie PřF UK ve čtvrtek 21. listopadu 2019 ve 13:00. Zároveň bude zahájen prodej publikace (pro studenty za velmi zvýhodněnou cenu proti ISIC). Těšíme se na Vás!

Datum konání 21.11.2019

35. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka o pohár 17. listopadu v plaveckých štafetách

35. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka o pohár 17. listopadu v plaveckých štafetách

Srdečně zveme všechny plavce a plavkyně na 35.ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka o pohár 17 listopadu v plaveckých štafetách, který se koná, pod záštitou děkana PřF UK prof. RNDr. Jiřího Zimy, Csc., České asociace univerzitního sportu a MŠMT, v pondělí 18. listopadu 2019 v plaveckém bazénu SCUK v Hostivaři. Přihlášky do 15.11.

Datum konání 18.11.2019