E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZuzana Musilová z katedry zoologie získala cenu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě

K účasti na české edici mezinárodního programu se letos přihlásilo 50 vědkyň, které splnily podmínku věku do 40 let a dosažení titulu Ph.D. ve vědeckých oblastech. Do červencového semifinále, v němž odborná porota složená ze zástupců Akademie věd ČR a České komise pro UNESCO posuzovala jednotlivé projekty, jich postoupilo 13. Ve dvoukolovém hlasování porota vybrala tři vítězky. Jednou z nich byla i Zuzana Musilová z katedry zoologie. Gratulujeme!

 

Vítězky 14. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika – talentový program:

  • Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. – zkoumá, jak ochladit látku na teploty miliardkrát nižší než v mezihvězdném prostoru a vytvořit podmínky pro výzkum nové fyziky a jeho využití pro konstrukci a fungování budoucích kvantových počítačů
  • RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D. – zkoumá mechanismy, které vedou ke vzniku nežádoucích kožních projevů při biologické léčbě onkologických pacientů
  • Mgr. Zuzana Musilová, Ph.Dr. – studuje genetiku zraku ryb s vizí využít tyto poznatky pro léčbu nemocí lidského zraku

Mgr. Zuzana Musilová Ph.D.

Pracuji v týmu, jenž se zabývá zrakem ryb, konkrétně genetikou, která je spojena s vnímáním barev. Zajímají nás zejména adaptace a modifikace zraku, které se v evoluci vyvinuly v různých vodních prostředích. Před časem jsme například objevili unikátní zrakový systém, který mají hlubokomořské ryby, a který tak posouvá naše znalosti toho, čeho je zrak u obratlovců schopen. Je možné, že tyto ryby vidí mnoho odstínů modrozelené barvy, i když přesný mechanismus jejich zraku stále úplně neznáme. Aktuálně pracujeme na lepším pochopení toho, jak vlastně hlubokomořské ryby svůj svět vnímají a jestli pro ně různé barvy opravdu něco znamenají.

Dále se zajímáme o to, jak se zrak přizpůsobuje prostředí, ve kterém ryby žijí během svého života. To už se týká i našich ryb, například ryby z kalných vod se potýkají s jinými výzvami než ty z průhledných vod. Občas přitom narazíme na nečekané propojení. Genetická podstata zraku u obratlovců je totiž společná, pro ryby i pro člověka. Například při nedávném studiu genů zodpovědných za adaptace zraku ryb v hlubokých kráterových jezerech se zjistilo, že se uplatňují stejné geny, které se podílejí na problémech s nitroočním tlakem při zeleném zákalu u lidí. Pochopit funkci a evoluční historii těchto genů by pak mohlo být do budoucna užitečné i pro nás.


 

Publikováno: Pátek 21.08.2020 09:20

Akce dokumentů