E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.

Dne 25.10.2020 zemřel po krátké nemoci prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., emeritní profesor Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Prof. Z. Pertold byl uznávaným odborníkem v oblasti geneze rudních ložisek, aplikované strukturní geologie, či rudní mineralogie. Čest jeho památce.

Profesor Pertold roku 1956 působil na PřF UK postupně v pozicích asistent, odborný asistent, docent a profesor se zaměřením na ložiskovou geologii. V přelomových letech po sametové revoluci byl vedoucím Katedry ložiskové geologie. Úspěšně ji provedl nejen obdobím rozsáhlých změn studijních plánů, ale i pozdější restrukturalizací a vznikem současného Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. Ve funkci prorektora pro studijní záležitosti (1994-1997) a člena vědecké rady UK (1997-2006) pak přispěl k rozvoji celé Univerzity Karlovy.

Měl vřelý vztah ke studentům, který mnohokrát osvědčil jak při přednáškách, tak zejména při vedení terénních výukových kurzů či diplomových prací a v neposlední řadě i při spoluvytváření neformálního kolegiálního a přátelského prostředí na katedře. Byl školitelem více než 80 diplomantů a doktorandů.

V osobě prof. Zdeňka Pertolda odešel vynikající učitel, vynikající vědec, a především vynikající člověk.

Publikováno: Úterý 27.10.2020 09:55

Akce dokumentů