E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZasedání krizového štábu PřF UK ze dne 30. 3. 2020

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 30. 3. 2020 přijal následující usnesení a opatření:

 

1. Zapojení pracovníků fakulty do diagnostiky COVID-19 v Biocevu

 • Zaměstnanci, kteří budou zapojeni do diagnostiky COVID-19 nad rámec svého pracovního úvazku, budou pracovat na základě uzavřené DPP; u vybraných pracovníků bude přiznán příplatek za práci v infekčním prostředí. V souladu s praxí na PřF musí být deklarovaná náplň práce v rámci DPP odlišná od pracovního úvazku a doložena stanoviskem vedoucího příslušného pracoviště.

 • Zdravotní prohlídka těchto pracovníků bude v souladu s nařízením vlády č. 84/2020 Sb. řešena formou čestného prohlášení.   

 • Fakulty UK, které jsou zapojené do diagnostiky COVID-19 v Biocevu (PřF a 1.LF), budou společně požadovat refundaci vzniklých nákladů od státu.


  2. Pomoc pro boj s koronavirem

 • Na základě prvé nabídky finanční pomoci fakultě na aktivity spojené s bojem proti COVID-19 byl zřízen samostatný účet, na který budou možné další vklady případných dárců směřovány.

 • Na web bude umístěna informace o možnosti sponzorské podpory PřF UK s vymezením okruhu činností (diagnostika COVID-19), na které budou sponzorské příspěvky využity.


 • 3. Evidence COVID pozitivních zaměstnanců a studentů

 • Zaměstnanci v nařízené karanténě a COVID-pozitivní povinně nahlásí tuto skutečnost zaměstnaneckému oddělení.

 • Studenti v karanténě a COVID-pozitivní povinně nahlásí tuto skutečnost příslušné referentce studijního oddělení.

 • Uvedené informace o zaměstnancích a studentech mají důvěrný charakter a bude s nimi nakládáno v odpovídajícím režimu ochrany osobních údajů. 


  4. Distribuce dezinfekčních prostředků

 • Postupně se rozšiřuje okruh klientů, kteří využívají dezinfekční prostředky připravované na chemické sekci, o další zařízení sociální péče.

 • Prostředky jsou využívány i v rámci fakulty, s ohledem na omezené kapacity však nejsou určeny k osobní potřebě mimo fakultu.   


  5. Přehled nástrojů distanční výuky

 • CIT zpracoval přehled dostupných nástrojů pro podporu elektronické výuky včetně zhodnocení zkušeností s jejich využitím na PřF, který bude následně dostupný jako metodická pomůcka pro fakultní veřejnost.


  V Praze dne 30.3.2020

 

Publikováno: Pondělí 30.03.2020 12:55

Akce dokumentů