E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Česko-britský workshop o nanomateriálech proběhl v Karolinu

Britské velvyslanectví v Praze a katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty UK zorganizovaly v Karolinu ve dnech 22. - 23. října 2019 česko-britský workshop o nanomateriálech. Workshop zahájil velvyslanec Spojeného království, jeho excelence Nick Archer.

 

Z každé země bylo vybráno šest špičkových řečníků (např. A. Goodwin – Oxford, J.P. Attfield – Edinburgh, R. Catlow – Cardiff, P. Nachtigall  - UK Praha, R. Zbořil – Olomouc, J. Málek – Pardubice). Foto: Luboš Wišniewski

 

Přednášky byly zaměřeny na žhavé novinky z oblasti nanomateriálů týkající se nových typů magnetů, neuspořádaných pevných látek, zeolitů, katalýzy nebo možností využití synchrotronu a neutronové difrakce ke studiu materiálů. Příspěvky byly často kombinací experimentálního výzkumu s teoretickými výpočty. Jednotlivé přednášky byly doprovázeny bohatou diskusí. Celkem se Workshopu zúčastnilo 70 účastníků, kteří mohli presentovat své výsledky ve formě posterů.

 

Foto. Luboš Wišniewski

 

Publikováno: Úterý 29.10.2019 16:15

Akce dokumentů