E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVzdělávací akce jaro 2021

Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK si Vás dovolují pozvat na další sérii vzdělávacích akcí.

25.2.2021 GDPR v personální praxi
Školení bude zaměřeno na problematiku zpracování a ochrany osobních údajů před vznikem pracovněprávního vztahu, v době jeho trvání a po jeho skončení. Školení je interního charakteru a je určeno výhradně pro: personální, právní, správní a obdobná oddělení, a dále pro GDPR koordinátory z fakult a součástí UK.


25.2. 2021 Video ve výuce
Webinář představí základní možnosti tvorby videoobsahu pro využití při on-line výuce. Zaměří se na tvorbu a editaci výukových videí v různých formách za využití nejběžněji dostupných technických prostředků a programů.


1.3.2021  Základy práce s MS Teams
Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Nejedná se tradiční LMS (learning management system, česky systém pro řízení studia), jako je např. Moodle. MS Teams nabízí prostor pro organizační komunikaci, online přednášky a sdílení materiálů. Seminář se bude zabývat základním nastavením a orientací v MS Teams. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a virtuální místnosti.


2.3.2021  Základy práce se Zoom meetings
ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře. Zoom umožňuje, jak běžné funkce ztišení mikrofonů účastníků, sdílení plochy, chatování mezi účastníky nebo zaznamenávání konference ve formě videa, tak funkce pokročilé jako možnost sdílení prezentace, přepínání na whiteboard nebo zadávání předem připravených anket.


4.3.2021 Realizace online výuky v Adobe connect
Adobe Connect je webový server umožňující realizaci elektronického vzdělávání. Jde o systém pro řízení výuky (LMS – learning management system). Zajišťuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu určeným skupinám uživatelů. Sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů. Uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých a studijních skupin v konferenčních místnostech.


4.3.2021 Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI
Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.


9.3.2021 Tvorba a administrace kurzu v Moodle
Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: založení kurzu, orientace v prostředím Moodlu, nastavení kurzu, administrování kurzu, zálohování kurzu, vkládání materiálů, tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady.


11.3.2021  Základy práce s MS Teams
Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Nejedná se tradiční LMS (learning management system, česky systém pro řízení studia), jako je např. Moodle. MS Teams nabízí prostor pro organizační komunikaci, online přednášky a sdílení materiálů. Seminář se bude zabývat základním nastavením a orientací v MS Teams. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a virtuální místnosti.


16.3.2021 - 30.3.2021 Testování ve vysokoškolské výuce 1
Účastníci cyklu tří webinářů se seznámí s technikami, které pomáhají navrhnout a vytvořit kvalitní testové úlohy, jejichž cílem je měřit znalosti a dovedností objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně.


16.3.2021 Sběr a hodnocení úkolů v Moodle
Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Modul Workshop je určen k hodnocení prací studentů spolužáky. Úkol Turnitin umožňuje integraci nástroje Turnitin do rozhraní Moodlu, proto je velmi vhodný například pro nácvik akademického psaní. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:nastavení, zadávaní a hodnocení úkolů; zadávání vzájemně hodnocených úkolů; nastavení, zadavání a hopdnocení úkolů Turnitin v Moodle.


17.3.2021 Práce s MS Teams 2 - pro pokročilé
Seminář volně navazuje na předchozí Základ práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream.


22.3.2021 Práce s MS Teams 2 - pro pokročilé
Seminář volně navazuje na předchozí Základy práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream.


23.3.2021 Testy v Moodle 
Cílem je seznámit účastníky školení s tvorbou a administrací testů v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: nastavení testu, známkování testu, vkládání testových otázek, různé typy testových otázek, práce s bankou úloh.


25.3.2021 Socrative Pro ve výuce
Je nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro rychlou zpětnou vazbu při výuce. Na školení budou prezentovány také pokročilejší možnosti, jaké nabízí licencovaný účet Socrative PRO. 


6.4.2021 MS Teams pro distanční vzdělávání 1
Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: různé tenanty v rámci UK, přehled základních funkcí MS Teams, novinky a aktualizace, spolupráce v týmu, možnosti synchronní komunikace (virtuální místnost). Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.


6.4.20121 Testování ve vysokoškolské výuce 2
Trojice webinářů Testování ve vysokoškolské výuce 2 navazuje na základní program Testování ve vysokoškolské výuce 1. Účastníci se podrobněji seznámí se správnou praxí při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách a vyzkouší si vybrané metody a postupy.


7.4.2021 Možnosti komunikace v Moodle
Cílem školení je představit možnosti komunikace mezi účastníky kurzů v Moodle a získávání zpětné vazby od studentů. Představeny budou zejména tyto funkce: zprávy, fórum, chat anketa, dotazování, dotazník, průzkum


8.4.2021 Realizace online výuky v Adobe connect
Adobe Connect je webový server umožňující realizaci elektronického vzdělávání. Jde o systém pro řízení výuky (LMS – learning management system). Zajišťuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu určeným skupinám uživatelů. Sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů. Uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých a studijních skupin v konferenčních místnostech.


8.4.2021 Základy práce s audio/video soubory ve službě Stremserver CUNI
Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.


13.4.2021 Základy práce se Zoom meetings
ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře. Zoom umožňuje, jak běžné funkce ztišení mikrofonů účastníků, sdílení plochy, chatování mezi účastníky nebo zaznamenávání konference ve formě videa, tak funkce pokročilé jako možnost sdílení prezentace, přepínání na whiteboard nebo zadávání předem připravených anket.


14.4.2021 Rozvíjení spolupráce v Moodle
Toto školení je zaměřeno na podporu spolupráce studentů v Moodlu. Budou představeny moduly slovník (druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů), databáze (nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi), wiki (tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty).


15.4.2021 - 29.4.2021 VŠ výuka založená na důkazech
Jak zkušení vyučující, kteří výuku svých předmětů průběžně aktualizují, tak ti, kteří s ní teprve začínají, mají mnoho možností, kterým směrem napřít svoji energii. Zpravidla se v omezeném čase a s omezenými zdroji snažíme připravit ji tak, aby byla pro studenty co nejpřínosnější.  Webinář má 2 části: 1: Výsledky učení + 2: Malé změny s velkým dopadem


20.4.3021 MS Teams pro distanční vzdělávání 2
Tento seminář volně navazuje na předchozí. Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: možnosti asynchronní komunikace, poznámkový blok, zadávání úkolů a testování. Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.


21.4.2021 Známky a sledování aktivity studenta v Moodle
Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi známkování a sledování aktivity studenta a jeho pokroku v kurzu v Moodle. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků. Budeme zabývat těmito funkcemi moodle: zobrazení přehledu známek, kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky, podmíněné plnění aktivit.


27.4.2021 Tvorba H5P a Hot Potatoes v Moodle
Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi pokročilejších činností v Moodle. Nejprve bude pozornost věnována modulu H5P pro rozmanitou tvorbu interaktivního materiálu. Následně bude představen modul Hot Potatoes vodný pro ověření znalostí studentů.


JAZYKOVÉ CENTRUM, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UK

11.2. - 13.2.2021 Angličtina. Online workshop tvůrčího psaní

Kurz nabízený vrámci celoživotního vzdělávání je určen studentům, akademikům i veřejnosti s dobrou znalostí angličtiny (minimálně na úrovni B2). Cílem kurzu je rozvoj kompetence psaní v anglickém jazyce s důrazem na autorskou tvorbu, praktické používání slovní zásoby a praxi vlastního tvůrčího procesu.


od 22.2.2021 Kurzy pro začátečníky
Francouzština A1 Ruština A1 - Kurzy vhodné pro úplné začátečníky.


od 22.2.2021 Kurzy pro falešné začátečníky a mírně pokročilé 
Angličtina A2, Němčina A1/2, Němčina A2, Francouzština A2, Rušitna A2, Spanělština A2


od 24.2.2021 Konverzační kurzy 
Angličtina, Ruština, Španělština


1.5. 2021 Specializované kurzy
Angličtina - Immersing in Thought; Angličtina - Vocabulary Development and Practice (C1)


FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ, UK

19.2.2021 Specifika geriatrické farmakoterapie - možnosti individualizace lékových schémat ve stáří

V tomto kurzu budou uceleně shrnuty základní principy racionální geriatrické farmakoterapie (ve specifických indikacích a pro vybrané lékové skupiny). Kurz dále upozorní na zvláštnosti polékových reakcí ve stáří, diagnostické testy zaměřující se na stanovení funkčního stavu seniorů, rozhodnutí o racionální volbě léčiv s ohledem na stupně stařecké křehkosti atd. Komplexní znalosti z racionání geriatrické farmakoterapie budou na konci kurzu procvičeny v interaktivních klinických kazuistikách.


26.3.2021 Hepatopatie, diagnostické markery a úpravy dávkování léčiv u různých stupňů a typů hepatopatii
Tento kurz podrobně představí diagnostické algoritmy podstatné pro rozpoznání různých stupňů a typů hepatálního poškození, upozorní na nejčastější typy hepatopatií a základní specifika léčebných strategií. Podrobněji se zaměří na předpokládané a známé změny farmakokinetiky, farmakodynamiky a změny terapeutické hodnoty léčiv u různých typů hepatopatií a na léčiva, jejichž terapeutická hodnota je při hepatopatiích negativně ovliněna.


23.4.2021 Renokardiální a kardiorenální syndrom v různých klinických stádiích (pokr.)
Tento vzdělávací kurz poskytne hlubší vhled do problematiky kardiorenálního a renokardiálního syndromu a představí posluchačům postupy, jak z diagnostických markerů rozpoznat a odlišit různé formy a různá stádia těchto syndromů. Vzdělávací akce bude zaměřena především na specifika intervencí klinických farmaceutů v jednotlivých stádiích těchto syndromů při individualizaci lékových režimů u různých typů léčiv a různých nemocných.


21.5.2021 Přehled klinicky významných rizik u různých zástupců ze skupiny antidepresiv a principy individualizace lékových režimů při zohlednění individuální účinnosti, bezpečnosti a náladové efektivity léčby
Kurz se zaměří na rizika farmakoterapie (nežádoucí účinky, lékové interakce, relativní a absolutní kontraindikace), které je třeba respektovat při racionální volbě antidepresiv v individualizované léčbě u různých skupin nemocných s různým spektrem komorbidit a různými lékovými režimy. Budou shrnuty nejčastější klinicky významná rizika, monitorování účinnosti a rizik farmakoterapie, přístupy v individualizaci dávek a rozhodovací algoritmy pro záměnu lékových režimů při výskytu polékových reakcí.


Podrobné informace o jednotlivých akcích a další nabídku najdete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávaní UK a Ústřední knihovny UK nebo taky ve vzdělávacím portálu UK.

Do vzdělávací aplikace je nutné přihlásit se univerzitním účtem ve tvaru číslo_osoby@cuni.cz (návod na přihlášení viz příloha). V případě, že budete přihlášení pod fakultním či jiným účtem, nebudete do aplikace přesměrovaní.


Publikováno: Středa 13.01.2021 15:50

Akce dokumentů