E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava: Svět krystalických glazur Milana Pekaře

V galerii UM Vysoké školy uměleckoprůmyslové právě probíhá výstava keramických objektů pedagoga UMPRUM a keramika Milana Pekaře. Autor je velký experimentátor a na vývoji svých jedinečných krystalických glazur spolupracuje s PřF UK, Viktorem Goliášem z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (optická odrazová mikroskopie a RTG mikrodifrakce) a Martinem Rackem z Ústavu petrologie a strukturní geologie (elektronová mikroskopie a mikroanalýza). Výstavu je možno shlédnout do 10. 10. 2020

 

 


Milan Pekař – Popovrchu

Glazura jako katalyzátor emocí a vztahů. V otevřeném prostoru mezi vědou a uměním. Od intuice přes chaos k informaci. Barvy – struktury – deformace. Když váza, tak keramický nábytek.

Tvorba Milana Pekaře vychází ze studia a zásad používání glazur a jejich funkcí. Autor své poznatky dále zhodnocuje, experimentuje a vytváří vlastní glazury, které aplikuje na různé povrchy – vázy čistých tvarů, nebo naopak na keramické objekty modelované ze za měkka extrudovaných profilů. Využívá zákonitosti vztahu mezi tvarem, barvou a strukturou povrchu. „Zkoumání tohoto vztahu pro mě momentálně představuje největší motivaci k dalšímu rozvoji. Keramické nádoby a objekty chápu jako trojrozměrné plátno. Kruhovou formu objemu váz vnímám jako do sebe zacyklený nekonečný povrch“, říká ke své práci Milan Pekař.Více informací o výstavě ZDE


 

 

Publikováno: Středa 09.09.2020 13:50

Akce dokumentů