E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava: Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole

Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu Pražská předměstí: Dynamika rozvoje sociálního prostředí rostoucí metropole, která bude probíhat hned na dvou místech, od 16.5. do 4.6. 2022 v Národní technické knihovně a od 5.6. do 19.6.2022 v Kasárnách Karlín (Bazén). Výstava je jedním z výstupů stejnojmenného aktuálně řešeného projektu a pořádá ji URRlab - výzkumný tým katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

Národní technická knihovna
16. 5. - 4. 6. 2022

Kasárna Karlín, kavárna Bazén
5. 6. - 19. 6. 2022

po-pá  13.00 - 21.30
so- ne  10.00 - 21.30

Výstavu pořádá URRlab - Urbánní a reionální laboratoř 

Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole  je jedním z výstupů stejnojmenného tříletého projektu podpořeného v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.

Projekt se zaměřuje na hlavní město Prahu, které je nejvýznamnějším sídelním prvkem v České republice přispívajícím k utváření národní a regionální identity a zároveň centrem kultury evropského i světového významu.

Hlavním cílem projektu je popsat a vysvětlit proměny sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do dnešní doby.

 Charakteristickým znakem projektu je využití historických statistických dat, která nebyla doposud kartograficky prezentována a zpřístupnění výsledků výzkumné práce v rámci infrastruktury prostorových informací (SDI) a otevřených dat poskytovaných prostřednictvím internetového mapového serveru široké odborné veřejnosti.

Dílčí cíle projektu se zaměřují na výzkum geografického vývoje sídelního areálu (Prahy), sociálně kulturní kontinuitu území a jejich prezentaci a zpřístupnění veřejnosti doma i v zahraničí. Spočívají v digitalizaci a veřejném zpřístupnění historických populačních dat a kartografických dokumentů, vytvoření nových specializovaných veřejných databází statistických a prostorových dat (geodatabází) pro historické hranice Prahy a její čtvrti, naplnění SDI a mapového serveru.

Kromě výstavy jsou či budou výsledky prezentovány ve formě čtyř sad specializovaných map, Historického populačního atlasu Prahy či například závěrečné vědecké konference.

Více o projektu: https://www.prazskapredmesti.cz/

 

  

Publikováno: Čtvrtek 05.05.2022 11:25

Akce dokumentů