E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava Cesta české vědy - doprovodné akce

Výstava Cesty české vědy bude do 27. listopadu k vidění v Regionálním muzeu v Mikulově. Vypráví příběh z dějin geografie, botaniky, geologie, astronomie, genetiky či naturfilosofie, zasazené do míst, kde se odehrávaly. V rámci doprovodného programu můžete zhlédnout komentovanou prohlídku kurátorky výstavy Ing. Michaely Nohejlové Zemková, Ph.D. z katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK či si poslechnout přednášku Mgr. Lenky Ovčáčkové, Ph.D z katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, a to 27. a 29.9. na zámku Mikulov.

Komentovaná prohlídka výstavy Cesty české vědy
Středa 27. září 2023 od 17 hodin na zámku Mikulov (začátek na horním nádvoří u studny).

Cesty české vědy se klikatí krajinou a historií naší země většinou nepovšimnuty. Na výstavě ukazujeme příběhy přírodovědného poznání zasazené do míst, kde se odehrávaly. Nahlédněte do nich skrze dvanáct zastavení, jež ukrývají příběhy z dějin geografie, botaniky, geologie, astronomie, genetiky či naturfilosofie. Představují symbolická zastavení v místě a čase, dávají prostor pro zamyšlení, pro nalézání nečekaných souvislostí, zpřítomnění událostí. Témata, jimž se výstava věnuje, jsou vybrána z dvanácti naučných stezek vytvořených pro mobilní zařízení v rámci projektu Živá mapa realizovaného na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy s podporou Ministerstva kultury ČR.

Výklad k jednotlivým zastavením podá kurátorka výstavy Ing. Michaela Nohejlová Zemková, Ph.D., Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta UK v Praze.

 

 

Přednáška Aristokratická přírodověda v českých zemích
pátek 29. září 2023 od 17 hodin v Gröllově salonku na zámku Mikulov


V rámci přednášky budou posluchači kráčet po stopách vybraných osobností z aristokratických kruhů, které v době od poloviny 18. do poloviny 19. století významně zasáhly nejen do rozvoje přírodních věd, ale také spoluutvářely institucionální vědecké zázemí. Rozmanitost přístupů a aktivit, ať už se jednalo o zakládání přírodovědných sbírek, či objevování specifických přírodovědných souvislostí, položila základy vědeckému bádání v českých zemích. Tento historický časoprostor pozdního osvícenství – v daném období do velké míry ovlivněn hnutím svobodného zednářství – je úzce provázán s tendencí racionálního chápání skutečnosti, hledání svobody a nových přístupů v oblasti vzdělání, vědy a kultury. Od počátku 19. století je tento vývoj silně spoluovlivněn šířením naturfilosofických idejí, které v oblasti přírodních věd hlásají celostní pohled na přírodu.

Přednášející: Mgr. Lenka Ovčáčková, Ph.D Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

 

 

Publikováno: Pátek 22.09.2023 10:55

Akce dokumentů