E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýročí založení fakulty na stránkách Chemických listů

Letošní jubilejní narozeniny Přírodovědecké fakulty si spolu s námi připomněly i Chemické listy. Hned v několika jejich číslech od začátku letošního roku byly či ještě budou publikovány články věnované 100. výročí založení naší fakulty.

ČESKOSLOVENSKÁ IZOTACHOFORETICKÁ ŠKOLA
Petr Gebauer a František Foret

ANALYTICKÁ CHEMIE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ PŘED ROKEM 1920
Radek Chalupa a Karel Nesměrák

BRNĚNSKÁ ELEKTROFORETICKÁ ŠKOLA
Ludmila Křivánková

DLOUHODOBÁ STABILITA  ALKALOIDŮ V PEVNÝCH LÉKOVÝCH FORMÁCH
Karel Nesměrák, Karel Kudláček, Petr Kozlík, Martin Štích, Pavla Vašíčková a Jan Babica

 

 

 

SPECIAČNÍ ANALÝZA ARSENU ZALOŽENÁ NA GENEROVÁNÍ HYDRIDŮ
Stanislav Musil

 

 

 

 

 

 

VERTIKÁLNÍ PROFILY MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ
ATMOSFÉRICKÉHO PRACHU V SEVEROZÁPADNÍCH ČECHÁCH (KOPISTY, DLOUHÁ LOUKA, MILEŠOVKA)

David Havlíček a Jiří Plocek

Publikováno: Čtvrtek 23.07.2020 15:40

Akce dokumentů