E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyjádření vedení PřF UK ke smlouvě se společností Home Credit​

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK) deklaruje, že smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a společností Home Credit nebyly s vedením fakulty nijak konzultovány a tyto smlouvy se netýkají finančních prostředků určených pro PřF UK. Celou kauzu považujeme za nešťastnou a poškozující dobré jméno univerzity. Je více než zřejmé, že úcta k hodnotám reprezentovaným Univerzitou Karlovou velí k odpovědnějšímu výběru partnerů.

Děkan a vedení fakulty 

10. 10. 2019, 13:50 h

Vědecká rada fakulty

17:50 h

 

Publikováno: Čtvrtek 10.10.2019 14:35

Akce dokumentů