E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVychází třetí číslo 30. ročníku Geografických rozhledů s tématem Sčítání populací

Sčítání lidu od pravěku do novověku, jak se sčítalo obyvatelstvo v dobách Marie Terezie, sčítání lidí bez domova, problematika zdrojů dat v oblasti migraci a mnoho dalšího přináší třetí číslo 30. ročníku Geografických rozhledů Sčítání populací.

Třetí číslo  30. ročníku Geografických rozhledů "Sčítání populací"

  • Sčítání lidu od pravěku do novověku
  • Jak se sčítalo obyvatelstvo v dobách Marie Terezie
  • Proměny obyvatelstva Prahy ve světle sčítání lidu od roku 1869 do současnosti
  • Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů – území plná kontrastů
  • Vylidňování Srbska
  • Sčítání lidí bez domova
  • Proměny chovu exotických zvířat v evropských zoo
  • Problematika zdrojů dat v oblasti migrace
  • Makču Pikču – krajinný fenomén pražského Jihozápadního města
  • Skryté geografie: kartografie jako revoluční boj

Sčítání lidu, případně cenzus nebo soupis obyvatelstva, je proces získávání údajů o populaci určitého území. Kromě dat o lidech a jejich základních osobních údajích (např. věk) se při sčítání zjišťují data týkající se sociálních a kulturních znaků (např. užívaný jazyk, náboženství). Termín sčítání lidu se používá především pro sčítání obyvatelstva a domácností na úrovni státu.

Na rozdíl od průzkumů veřejného mínění (nebo jiných sociologických výzkumů) nečerpá sčítání lidu informace pouze ze vzorku populace, ale plošně – od každého jednotlivce. S daty ze sčítání se pracuje ve vědě, obchodu (marketingu), plánování (např. dopravních spojů podle dojížďky do zaměstnání a do škol) nebo právě při realizaci vzorkového výzkumu (pro určení toho, jak má reprezentativní vzorek obyvatelstva vypadat). Údaje ze sčítání slouží i při řešení krizových situací – hasiči se mohou dozvědět, kolik pater, bytů, důležitých přípojek je v domě, při evakuaci vědí, kolik kde žije lidí a v jakých domech se vyskytují. Otázkou však je, jestli jsou data získávaná při sčítání, tedy jednou za 10 let, dostatečně aktuální.

Určitým problémem sčítání je jeho vysoká cena. Sčítání lidu, domů a bytů 2021 přijde český stát na 2,23 miliardy korun (podobně jako v roce 2011). Je taková investice za pořízení dat, která jsou většinou obsažena v různých registrech (osob i nemovitostí), rozumná? Podle statistiků ano. Data ze sčítání lidu obsahují celou řadu cenných údajů, které v registrech obsaženy nejsou.

Populační cenzus se koná téměř ve všech zemích světa. Několik států sčítání nepořádá, protože spoléhá na data z registrů (v Evropě Nizozemsko, Švédsko a Finsko). Problémem pro tyto státy je ale to, že legislativa Evropské unie po svých členských zemích vyžaduje i údaje, jimiž registry nedisponují (např. údaje o domech a bytech).

Geografické rozhledy můžete sledovat a číst i v online verzi na www.geograficke-rozhledy.cz a na Facebooku a Instagramu časopisu @geograficke.rozhledy

Roční předplatné (5 čísel za školní rok) pouze za 335 Kč objednávejte online zde.

Publikováno: Úterý 09.02.2021 09:50

Akce dokumentů