E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby do zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK a do obou komor Akademického senátu UK

Akademický senát fakulty vyhlásil volby do zaměstnanecké komory ASF. Ty proběhnou v termínu od 9. do 11. listopadu 2021. Podání kandidatury je stanoveno nejpozději do 1. listopadu 2021 (včetně). Ve stejném termínu proběhnou i volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Oboje volby proběhnou elektronicky.

Volby do zaměstnanecké komory ASF

 

TERMÍN VOLEB: 9.- 11.11. 2021 (do 23:59)

TERMÍN PODÁNÍ KANDIDATURY:
nejpozději do 1.11. 2021 (do 23:59) elektronicky k rukám předsedy volební komise Mariana Novotného (matian.novotny@natur.cuni.cz) a písemně do podatelny. 

ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU KANDIDÁTŮ: 
volební komise zveřejní seznam kandidátů nejpozději 3.11. 2021

Volby proběhnou elektronicky. 

Pro účely voleb do Akademického senátu fakulty se akademičtí pracovníci dělí do čtyř volebních okrsků. Počty mandátů v jednotlivých okrscích byly stanoveny podle Volebního řádu Akademického senátu fakulty:

  • 6 zástupců biologické sekce
  • 3 zástupci chemické sekce
  • 3 zástupci geografické sekce
  • 2 zástupci geologické sekce a ÚŽP

Informace k k volbám do ZKAS naleznete zde


Volby do Akademického senátu UK

 

TERMÍN VOLEB: 9.- 11.11. 2021 (do 23:59)

TERMÍN PODÁNÍ KANDIDATURY:
nejpozději do 1.11. 2021 (23:59) elektronicky předsedovi volební komise Janu Pačesovi na emailovou adresu jan.paces@natur.cuni.cz. 

Volby proběhnou elektronicky.

Přírodovědecká fakulta volí dva zástupce do zaměstnanecké komory a dva studenty do studentské komory AS UK.

Informace k volbám do AS UK najdete zde. 


 

 

Publikováno: Pondělí 11.10.2021 14:40

Akce dokumentů