E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby děkana PřF UK 2020

Akademický senát PřF UK vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana a stanovil termín volebního zasedání ASF na termín 5.11. 2020. Návrh kandidátů na funkci děkana se podává k rukám volební komise pro volbu děkana a obsahuje písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, stručný životopis navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě a stručné teze volebního programu. Návrh musí být doručen volební komisi prostřednictvím podatelny nejpozději do 6. 10. 2020.

 

Před volbou děkana akademický senát uspořádá veřejnou diskuzi s kandidáty na funkci děkana.   

Podrobnosti o volbách, stanovení detailních termínů a profily kandidátů se budou postupně doplňovat na této stránce.

 

Publikováno: Pátek 26.06.2020 12:15

Akce dokumentů