E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecká rada po letní pauze ocenila deset významných osobností UK. Oceněn byl i profesor Bohuslav Gaš

Ve čtvrtek 23. září se po letní pauze konalo další zasedání Vědecké rady UK. Jak je již dobrým zvykem, na začátku setkání bylo oceněno deset významných osobností Univerzity Karlovy, jejichž profesní život je spojen s univerzitou. Pamětní medaile předal rektor UK Tomáš Zima. Jedním z oceněných byl i bývalý děkan naší fakulty, fyzikální chemik profesor Bohuslav Gaš.

 

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.  získal historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru fyzikální chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

 

Profesor Gaš absolvoval v roce 1979 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, poté pracoval ve Výzkumném ústavu organických syntéz a v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského v Praze. Od roku 1988 působí zpět na Univerzitě Karlově, kde zastával a stále zastává celou řadu vědecko-pedagogických a organizačních pozic a funkcí. Ve své odborné práci se věnuje především teorii elektromigračních separačních procesů, nejvíce izotachoforéze a kapilární elektroforéze. V těchto oborech obdržel medaili Arnolda O. Beckmana za celoživotní příspěvek k teorii a praxi elektroforézy. Výsledky jeho vědecké práce byly zveřejněny ve více jak 130 odborných článcích, získané poznatky jsou podkladem i pro řadu patentů v oblasti elektrografie a konstrukce vysokofrekvenčního bezkontaktního vodivostního detektoru či několika široce využívaných softwarů pro simulaci elektroforézy. Kromě vědecké a pedagogické práce působil profesor Gaš i v mnoha řídících funkcích na mnoha vědeckých institucích, na Univerzitě Karlově například dvakrát zastával funkci proděkana Přírodovědecké fakulty, byl prorektorem Univerzity Karlovy a předsedou Grantové rady GAUK, dvakrát působil ve funkci děkana Přírodovědecké fakulty. V minulosti již obdržel stříbrnou a zlatou medaili Univerzity Karlovy za zásluhy.


Text: Pavla Hubálková

Více o oceněných na stránkách univerzitního časopisu Forum


 

Publikováno: Pátek 24.09.2021 17:15

Akce dokumentů