E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědci poodhalili metabolickou kapacitu prvoka ze střeva termitů a jeho přidružených bakterií

Vědcům z katedry parazitologie (Sebastian Treitli a Vladimír Hampl) se ve spolupráci s kolegy z University of British Columbia podařilo osekvenovat genom jedné izolované buňky prvoka Streblomastix strix, jejíž povrch obývala populace nejméně osm různých blízce příbuzných druhů či kmenů bakterií ze skupiny Bacteroidetes. Na základě získaných dat zrekonstruovali metabolismus v tomto komplexním symbiotickém systému. Publikaci zveřejnil odborný časopis PNAS.
Buňka Streblomastix strix se čtyřmi bičíky a bakteriemi na povrchu.

 

Genová výbava jednotlivých partnerů naznačuje, že enzymy sekretované bakteriemi do okolí zahajují štěpení celulózy na jednoduché cukry. Bakterie jsou také schopny fixovat plynný dusík a syntetizovat většinu aminokyselin a kofaktorů. Prvok pravděpodobně využívá jednoduché cukry vzniklé degradací celulózy v jeho okolí pro svůj energetický metabolismus a může dále získávat aminokyseliny, vitamíny a kofaktory pomocí občasné fagocytózy svých povrchových symbiontů. Je zajímavé, že většina bakterií postrádá enolázu, což je enzym nezbytný pro jejich centrální metabolismus (glykolýzu). Autoři spekulují, že prvok jim enolázovou aktivitu poskytuje a tím si své bakteriální partnery udržuje pod kontrolou.

Nižší termiti vytvářejí složité symbiotické vztahy s prokaryoty a prvoky, kteří jim pomáhají trávit dřevo. Pro termity je to otázka života a smrti, protože bez střevních mikrobů nepřežijí. Prvoci žijících ve střevech termitů obvykle vstupují do těsných symbiotických vztahů s různými prokaryoty, kteří obývají jejich cytoplasmu nebo povrch. Tvar buněk prvoků je v některých případech tomuto soužití přizpůsoben a vzniká tak prostorově strukturovaný superorganismus. Této komplexní symbióze mezi termity, prvoky a prokaryoty stále dostatečně nerozumíme, role jednotlivých členů je nejasná a pravděpodobně se liší případ od případu.

 

 

 


Sebastian C. Treitli, Martin Kolisko, Filip Husník, Patrick J. Keeling, Vladimír Hampl: Revealing the metabolic capacity of Streblomastix strix and its bacterial symbionts using single-cell metagenomics Proceedings of the National Academy of Sciences Sep 2019, 201910793; DOI: 10.1073/pnas.1910793116


 

Příčný řez ukazující hvězdicovitý tvar buňky prvoka, který vytváří hluboké zářezy obývané bakteriemi (elektronová mikroskopie).

 
Fluorescenční značení protáhlého jádra prvoka (modrá) a třech typů povrchových bakterií (ostatní barvy). 

 

Publikováno: Středa 28.08.2019 16:10

Akce dokumentů