E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUzávěrka přihlášek do 8. ročníku soutěže Cena Crytur 2021

Blíží se konec pro možnost přihlášení se do 8. ročníku soutěže Cena Crytur 2021, a to 30.9. 2021. Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy. Diplomová práce musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby od 1.10.2020 do 30.9.2021.

Přihlašovaná práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 

TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK:  30.9.2021
TERMÍN DORUČENÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ:  15.10.2021
 

Veškeré informace zde. 

Publikováno: Středa 08.09.2021 14:20

Akce dokumentů