E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníURGENTNÍ - Bezpečnostní informace

Dnes, 11. března 2024 v 9:00 přišel na rektorát Univerzity Karlovy hromadný vyděračský mail (celkem mail obdrželo 6 vysokých škol) s žádostí o výkupné, jinak vyděrač hrozí střelbou na neuvedeném místě. Vedení UK informovalo Policii České republiky (PČR), která oznámila, že bezprostřední nebezpečí nehrozí. Evakuace budov UK dle PČR není v tuto chvíli dle dostupných informací nutná. UK postupuje nyní podle pokynů PČR.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jakkoliv bychom si přáli, aby doba byla klidnější, a všichni jsme se mohli plně koncentrovat na aktivity, které nás s fakultou pojí, doba se změnila. Musím vás informovat, že během včerejšího dne jsem ve věci výhružek směřovaných šesti vysokým školám absolvoval jednání nejen s vedením univerzity, ale i se zástupci Policie ČR. Vše s přáním, abychom aktuální hrozbu nepodcenili. Aktivizoval jsem i Krizový štáb fakulty. Aktuálně, prosím, věnujme pozornost zprávě, kterou jsme obdrželi od odborníků, kteří se bezpečnosti na UK věnují. Děkuji vám.

Prof. Jiří Zima
děkan     

Informace a bezpečnostní pokyny najdete zde. 

12.3. 2024, 9.47

  1. Na základě jednání s Policií ČR a vyhodnocení hrozby považujeme incident za vydírání a nespecifickou hrozbu s cílem narušit provoz a důvěru v bezpečnost.
  2. Jsme v součinnosti s Policií ČR, se kterou jednáme o preventivním navýšení fyzické přítomnosti u objektů univerzity a to zejména pro možnost rychlého řešení případných obav a podezření zaměstnanců a studentů univerzity.
  3. Během zítřejšího dne (12.3.2024) lze očekávat zvýšené množství policistů u objektů vysokých škol.

Doporučujeme

  1. Pokračovat v běžném provozu, včetně výuky.
  2. V případě jakýchkoli pochybností kontaktovat bezpečnostní odbor RUK na linku +420 771 275 564, bezpecnostni@ruk.cuni.cz .
  3. V případě akutní hrozby volat policii na 158.
Publikováno: Pondělí 11.03.2024 11:20

Akce dokumentů