E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudentské praxe jako pomoc dětem 

Tato společná iniciativa pedagogických fakult, VoŠ, MŠMT, Národního pedagogického institutu a společnosti Člověk v tísni vznikla za účelem možnosti realizaci praxí studentů formou doučování dětí na základních školách. Jedná se o podporu dětí, které byly zasaženy školním výpadkem během koronavirové krize a potřebují s učením více pomoci. Praxe studentů budou připraveny tak, aby mohly být optimálně realizovány v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

 Zároveň se jedná i o pomoc pedagogům škol, kteří od 1.9. 2020 budou muset na mnoha místech čelit rozdílné úrovni dosažených znalostí a dovedností žáků za druhé pololetí 2019/2020 v rámci jednoho ročníku, i v rámci jedné třídy. 

 

V případě zájmu školy vyplní poptávkový formulář zde:

 

Proč tato iniciativa:

Již na jaře  bylo patrné, že mnoho dětí zůstává během distanční výuky bez podpory, ať už technické (neměli dostatečné vybavení) nebo domácí (rodiče nemají kapacity a/nebo kompetence jim pomoci). Z  několika šetření (ČŠI, PAQ Research) vyplývá, že se jedná přibližně o 10% žáků. Tito žáci si budou muset v příštím školním roce doplnit učivo v poměrně krátkém čase, což bude při adaptaci po dlouhé pauze jistě náročné. 

Na většině míst nemohly školy poskytnout žákům dodatečnou pomoc svoji nebo blízkých sociálních služeb.  Uvažovali jsme, jak by bylo možné děti, a tedy školy  v příštím roce podpořit plošně. Vznikla společná iniciativa, kde se spojili  pedagogické fakulty, VoŠ, MŠMT, Národní pedagogický institut a společnost Člověk v tísni a domluvila se možnost realizace praxí studentů pedagogických fakult (a VoŠ) formou doučování dětí na základních školách. Praxe studentů jsou časově omezené, ale přesto nám přijde velmi smysluplné tuto akci uskutečnit a dětem, na které opravdu výpadek z důvodu koronavirové krize dopadl, pomoci. Zároveň se jedná i o pomoc pedagogům škol, kteří od 1.9. 2020 budou muset na mnoha místech čelit rozdílné úrovni dosažených znalostí a dovedností žáků za druhé pololetí 2019/2020 v rámci jednoho ročníku, i v rámci jedné třídy.  

Předpokládáme, že školy samy vědí, kolik žáků nebylo schopno se zúčastnit distanční výuky, a kde by podpora prostřednictvím praxí studentů pedagogických fakult pomohla. Pro poptávku je vytvořen jednotný formulář na stránkách Národního pedagogického institutu.  S pedagogickými fakultami je domluvené, že by praxe mohly být dle potřeby (obtížná dopravní dostupnost, zavřená škola) realizovány také online formou.

Odkaz na tiskovou právu na stránkách organizace Člověk v tísni zde: 

Dopis studentům od  Šimona Pánka, ředitele organizace Člověk v tísni zde:

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 22.10.2020 12:40

Akce dokumentů